STK [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +7,2%] - Bắt đầu phục hồi so với cùng kỳ - Cập nhật
  • 2024-03-26T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi hạ khuyến nghị từ MUA xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) dù chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 5% do giá cổ phiếu đã tăng 22% so với đầu năm. 

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do quan điểm lạc quan hơn của chúng tôi về định giá ngắn hạn khi chúng tôi nâng P/E mục tiêu từ 10,0 lần lên 14,0 lần, so với P/E trung bình 5 năm của STK là 12,3 lần. Chúng tôi cho rằng STK xứng đáng có P/E cao hơn mức trung bình lịch sử nhờ bước ngoặt lợi nhuận dự kiến vào năm 2024. 

- Tuy nhiên, mức tăng trong P/E mục tiêu bị ảnh hưởng một phần bởi dự báo thu nhập thấp hơn. Chúng tôi điều chỉnh giảm 7%/3% dự báo LNST các năm 2024/2026, đồng thời tăng 3% cho dự báo LNST năm 2025, chủ yếu là do dự báo sản lượng bán hàng thấp hơn, một phần được bù đắp bởi chi phí lãi vay dự kiến thấp hơn.

Powered by Froala Editor