STK [MUA +31,6%] - Lượng đơn đặt hàng phục hồi mạnh trong quý 2/2024 - Cập nhật
  • 2024-07-04T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

-    Chúng tôi tăng 15% giá mục tiêu cho CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) lên 38.100 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên MUA.

-    Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi do 1) chúng tôi tăng 5% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-26 của chúng tôi, với mức thay đổi tương ứng là -28%/15%/14% đối với dự báo các năm 2024/25/26, 2) chúng tôi cập nhật mô hình định giá từ cuối năm 2024 sang giữa năm 2025 và 3) chúng tôi tăng P/E mục tiêu từ 14,0 lần lên 16,0 lần.

-    Đối với năm 2024, chúng tôi hạ dự báo sản lượng bán vì sản lượng bán ước tính nửa đầu năm 2024 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi, một phần được bù đắp bởi chênh lệch giá cao hơn (giá sản phẩm so với giá hạt PET đầu vào). Chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan về việc sản lượng bán tăng mạnh trong nửa cuối năm 2024 vì (1) lượng đơn đặt hàng của STK đã có dấu hiệu phục hồi rõ ràng trong quý 2/2024, (2) công suất mới từ Unitex trong quý 3, sớm hơn dự kiến và (3) chênh lệch giá của STK tăng mạnh hơn kỳ vọng trước đây của chúng tôi.

Powered by Froala Editor