SSI [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +4,1%] - Triển vọng năm 2024 tích cực đã được phản ánh trong định giá - Cập nhật
  • 2024-01-05T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì giá mục tiêu cho CTCP chứng khoán SSI (SSI) ở mức 33.300 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ MUA xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu đã tăng 27% trong 2 tháng qua. 

- Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu SSI tăng mạnh trong thời gian gần đây một phần do nhà đầu tư tin tưởng vào (1) tác động tích cực của hệ thống KRX khi hệ thống này đi vào hoạt động vào năm 2024 và/hoặc (2) các phương pháp chủ động từ cơ quan chức năng cũng như các công ty chứng khoán để loại bỏ yêu cầu cấp vốn trước cho nhà đầu tư nước ngoài, tạo tiền đề cho thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng cấp từ trạng thái cận biên lên trạng thái mới nổi vào năm 2025 và/hoặc (3) tiềm năng tăng trưởng trong tương lai sau khi phương án phát hành quyền được các cổ đông thông qua vào cuối tháng 12/2023. 

- Trong khi đó, chúng tôi duy trì quan điểm và dự báo lợi nhuận cho SSI như đã nêu trong Báo cáo cập nhật SSI [MUA +33,2%] - Kỳ vọng giá trị giao dịch trung bình ngày (GTGDTB) năm 2024 cao hơn sẽ hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận. Chúng tôi kỳ vọng SSI ghi nhận LNST sau lợi ích CĐTS tăng 19,3% YoY trong năm 2024, đạt 2,8 nghìn tỷ đồng nhờ (1) doanh thu môi giới tăng 22,2% YoY tương ứng với kỳ vọng của chúng tôi rằng SSI có thể duy trì thị phần của công ty ở cả 3 sàn giao dịch ở mức ~ 10 % với giá trị giao dịch trung bình ngày (GTGDTB) năm 2024 tăng 23% YoY, (2) doanh thu cho vay ký quỹ tăng 27,3% YoY do giả định cao hơn của chúng tôi đối với tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước của dư nợ cho vay ký quỹ, bị ảnh hưởng một phần bởi giả định thấp hơn của chúng tôi về tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước của lãi suất cho vay ký quỹ thực tế và (3) lợi nhuận từ HTM tăng 14,9% YoY. 

Powered by Froala Editor