SJS - THÊM VÀO - Điểm sáng trong ngành bất động sản - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2011-04-20T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Điểm sáng trong ngành bất động sản : Cho đến nay SJS có lẽ là một trong những cổ phiếu quen thuộc nhất đối với cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân vì tính thanh khoản cao và cũng như giá trị tài sản lớn.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
SJS