SJS - MUA - Chúng tôi tin rằng giai đoạn khó khăn nhất đã qua - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2012-04-24T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Quan điểm của chúng tôi về ngành bất động sản nghiêng về trường phái thận trọng trong thời gian lãi suất cho vay ở mức cao nhằm đối phó với lạm phát. Danh sách khuyển nghị đầu tư của chúng tôi chỉ giới hạn trong một số công ty có thể chứng minh khả năng thanh khoản và có tỷ trọng vay nợ thấp hơn mức trung bình.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
SJS