SIP – LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 vượt dự báo của chúng tôi nhờ thu nhập khác ngoài cốt lõi – Báo cáo KQKD
 • 2024-01-31T00:00:00
 • Phân tích doanh nghiệp
 • CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) đã công bố KQKD quý 4/2023 với doanh thu đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+33% YoY và +12% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 340 tỷ đồng (+13% YoY và +75% QoQ). Doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu từ mảng dịch vụ năng lượng và nước tăng 28% trong khi lợi nhuận được hỗ trợ bởi lợi nhuận gộp, thu nhập tài chính và thu nhập ròng từ các công ty liên kết cao hơn.
 • Doanh thu năm 2023 của SIP tăng 11% YoY đạt 6,7 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 2% YoY xuống 956 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 107% và 117% dự báo của chúng tôi. Dù cần thêm đánh giá chi tiết, chúng tôi nhận thấy khả năng tăng đối với các dự báo năm 2024 của chúng tôi.
 • Dòng tiền từ việc cho thuê đất KCN năm 2023 thấp hơn 16% so với kỳ vọng của chúng tôi là khoảng 622 tỷ đồng (-5% YoY), chúng tôi cho rằng do doanh số cho thuê đất KCN chậm hơn dự kiến vào năm 2023. Doanh số cho thuê đất KCN sơ bộ năm 2023 của SIP đạt khoảng 20 ha (theo công ty), so với dự báo doanh số cho thuê đất KCN cả năm của chúng tôi là 24 ha.
 • Lợi nhuận gộp từ mảng cho thuê đất KCN năm 2023, chiếm 26% tổng lợi nhuận gộp, tăng 2% YoY đạt 238 tỷ đồng. Chúng tôi lưu ý rằng SIP hoàn toàn áp dụng phương pháp phân bổ để ghi nhận doanh thu từ việc cho thuê đất KCN, phương pháp này không phản ánh đầy đủ dòng tiền thực tế từ việc cho thuê đất KCN.
 • Lợi nhuận gộp từ các dịch vụ tiện ích — bao gồm nước, điện và các dịch vụ khác — (chiếm 67% tổng lợi nhuận gộp) tăng 2% YoY đạt 619 tỷ đồng vào năm 2023. Chúng tôi cho rằng tốc độ tăng trưởng chậm của mảng dịch vụ tiện ích trong năm 2023 nhìn chung do hoạt động sản xuất yếu hơn.
 • Thu nhập tài chính tăng 10% YoY trong năm 2023 đạt 429 tỷ đồng và cao hơn 15% so với kỳ vọng của chúng tôi chủ yếu do thu nhập lãi từ tiền gửi và cho vay cao hơn so với dự báo trước đây của chúng tôi.
 • Thu nhập ròng từ các công ty liên kết đã tăng 49% YoY trong năm 2023 đạt 126 tỷ đồng, hoàn thành 146% dự báo của chúng tôi. Mức tăng mạnh mẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi 195 tỷ đồng LNST sau lợi ích CĐTS của công ty con mà SIP sở hữu 23,4% là CTCP Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam (UPCoM: VRG), nhờ doanh thu mảng KCN tăng.

KQKD năm 2023 của SIP

Tỷ đồng 

Q4 

2022

Q4 

2023

YoY

2022

2023

YoY

Dự báo 2023

KQ 2023/Dự báo 2023

Doanh thu thuần

1.440

1.911

33%

6.035

6.673

11%

6.242

107%

 • BĐS KCN

109

92

-16%

341

361

6%

365

99%

 • Tiện ích (điện, nước & khác)

1.259

1.617

28%

5.300

5.877

11%

5.564

106%

 • BĐS nhà ở

28

6

-78%

28

6

-78%

0

N.M.

 • Khác

44

196

349%

366

429

17%

313

137%

Lợi nhuận gộp

271

292

8%

901

930

3%

846

110%

Chi phí SG&A 

-29

-34

19%

-107

-110

3%

-107

103%

Lợi nhuận từ HĐKD 

242

257

7%

794

820

3%

739

111%

Thu nhập tài chính

106

130

23%

390

429

10%

375

115%

Chi phí tài chính

-6

-13

125%

-30

-84

185%

-88

96%

Thu nhập ròng từ CTLK

32

65

104%

84

126

49%

86

146%

Thu nhập ròng khác

6

8

37%

6

11

70%

7

154%

LNTT 

379

447

18%

1.246

1.301

4%

1.120

116%

LNST sau lợi ích CĐTS 

300

340

13%

977

956

-2%

817

117%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên lợi nhuận gộp

18,8%

15,3%

 

14,9%

13,9%

 

13,6%

 

 • BĐS KCN

62,6%

90,1%

 

68,3%

65,8%

 

58,8%

 

 • Tiện ích (điện, nước & khác)

12,2%

9,9%

 

11,4%

10,5%

 

10,7%

 

Biên lợi nhuận từ HĐKD 

16,8%

13,5%

 

13,2%

12,3%

 

11,8%

 

Biên lợi nhuận ròng

20,8%

17,8%

 

16,2%

14,3%

 

13,1%

 

Nguồn: SIP, dự báo của Vietcap (cập nhật gần nhất vào ngày 30/11/2023)

Powered by Froala Editor