SIP – Kế hoạch thận trọng với LNST giảm 21% YoY trong năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-04-26T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) vào ngày 26/04.
  • Các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của ban lãnh đạo với  doanh thu đạt 5,4 nghìn tỷ đồng (-19% YoY) và LNST đạt 793 nghìn tỷ đồng (-21% YoY). Kế hoạch LNST năm 2024 của SIP tương đương với 80% dự báo của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng SIP có xu hướng đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng vì LNST thực tế của SIP đã hoàn thành 175%/151%/133% so kế hoạch tương ứng cho năm 2021/22/23.
  • Cổ đông thông qua (1) cổ tức năm tài chính 2023 bao gồm 1.600 đồng/cổ phiếu cổ tức tiền mặt (đã tạm ứng 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2023) và cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 15% và (2) cổ tức năm tài chính 2024 ở mức ít nhất 10% mệnh giá .
  • SIP công bố KQKD quý 1/2024 sơ bộ tại ĐHCĐ với doanh thu tăng 30% YoY đạt 1,8 nghìn tỷ đồng và LNST tăng 43% YoY đạt 257 tỷ đồng, cả 2 đều hoàn thành 26% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 của chúng tôi là 915 tỷ đồng (đi ngang YoY), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Kế hoạch tăng mạnh doanh số cho thuê đất KCN trong năm 2024. Mặc dù vẫn xác định năm 2024 là 1 năm khó khăn, ban lãnh đạo cho rằng doanh số cho thuê đất KCN sẽ tăng đạt 47 ha trong năm 2024 (so với mức ~19 ha vào năm 2023 và 100 ha vào những năm cao điểm). Ngoài ra, công ty cho biết đã kí 1 hợp động 16 ha với 1 công ty logistics (SEA Logistics Partners - SLP) vào quý 1/2024 tại KCN Lộc An Bình Sơn (Đồng Nai), cho thấy triển vọng doanh thu và dòng tiền tăng mạnh. Kế hoạch doanh số cho thuê đất KCN của ban lãnh đạo nhìn chung phù hợp với dự báo năm 2024 của chúng tôi là 50 ha.

SIP đặt mục tiêu giải phóng mặt bằng hoàn toàn quỹ đất KCN của công ty trong năm 2024. Ban lãnh đạo dự kiến sẽ nhận được sự chấp thuận của chính quyền địa phương về phương án bồi thường ~600 ha diện tích đất khu công nghiệp còn lại (~400 ha diện tích thương phẩm) tại KCN Phước Đông và sau đó có thể bắt đầu bồi thường giải phóng mặt bằng trong quý 3/2024. Sau đợt giải phóng mặt bằng dự kiến trong năm 2024, SIP sẽ giải phóng hoàn toàn hầu hết quỹ đất KCN của công ty (~1.000 ha diện tích thương phẩm).

Thu nhập cốt lõi từ mảng nhà xưởng xây sẵn (RBF) và mảng năng lượng đóng góp cho tăng trưởng lợi nhuận. Ban lãnh đạo xác định sự tăng trưởng của mảng NXXS và mảng năng lượng là những yếu tố đóng góp quan trọng cho tăng trưởng dài hạn của SIP. Đối với năm 2024, SIP đặt mục tiêu cho thuê mới 43.260 m2 NXXS và xây dựng thêm 9,6 MWp tấm pin mặt trời, bổ sung vào danh mục đầu tư hiện tại gồm 8,8 ha NXXS cho thuê và 48 MWp công suất lắp đặt tấm pin mặt trời tính đến cuối năm 2023.

Powered by Froala Editor