SCS – Qatar Airways thúc đẩy tăng trưởng thông lượng hàng hóa – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-19T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS)  công bố KQKD quý 1/2024, trong đó doanh thu và LNST tăng lần lượt 31% YoY và 29% YoY, lần lượt hoàn thành 21% và 20% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Do SCS bắt đầu hợp tác với Qatar Airlines từ tháng 2/2024 và chi phí vận tải đường biển tăng cao đã hỗ trợ cho ngành vận tải hàng không, thông lượng hàng hóa quốc tế của SCS đã tăng 39% YoY.
  • Thông lượng trong nước cũng tăng 23% YoY do nền kinh tế đang phục hồi và VietJet Air – khách hàng của SCS – giành được thị phần từ Vietnam Airlines – không phải khách hàng của SCS.
  • Giá dịch vụ trung bình của SCS giảm 2% YoY do SCS đưa ra mức giá ưu đãi để thu hút khách hàng mới.
  • Biên lợi nhuận gộp đạt 79,0% và biên lợi nhuận từ HĐKD đạt 72,5%, cao hơn một chút so với dự báo của chúng tôi. Tuy nhiên, biên lợi nhuận ròng chỉ phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi do chúng tôi đánh giá thấp thuế thu nhập doanh nghiệp.

KQKD quý 1/2024 của SCS

Tỷ đồng

 Q1 2023 

Q4 2022

Q1 2024

 YoY 

KQ Q1 2024/ dự báo 2024

Dự báo 2024

Thông lượng hàng hóa quốc tế

30.683

39.173

42.632

39%

22%

193.325

Thông lượng hàng hóa trong nước

12.838

14.241

15.800

23%

27%

57.991

Tổng thông lượng hàng hóa

43.521

53.414

58.432

34%

23%

251.316

Giá dịch vụ trung bình (VND/kg)

3.425

3.380

3.367

-2%

88%

3.826

 

 

 

 

 

 

 

Doanh thu 

162 

199 

213 

31%

21%

1.021

   Nhà ga hàng hóa hàng không

149 

181 

197 

32%

20%

961

    Khác

13 

13 

16 

23%

27%

59

Lợi nhuận gộp

123 

144 

168 

37%

21%

807

Chi phí SG&A

12 

16 

14 

13%

21%

67

Lợi nhuận từ HĐKD 

110 

128 

154 

40%

21%

740

Thu nhập tài chính

20 

19 

15 

-26%

17%

85

LNTT 

129 

146 

168 

30%

20%

823

LNST sau lợi ích CĐTS

113 

146 

147 

30%

20%

737

Biên lợi nhuận gộp

75,7%

72,6%

79,1%

 

 

79,0%

SG&A/Doanh thu 

7,6%

8,0%

6,6%

 

 

6,6%

Biên LN từ HĐKD

68,1%

64,6%

72,5%

 

 

72,5%

Biên lợi nhuận ròng

69,9%

73,5%

69,2%

 

 

72,2%

Nguồn: SCS, dự báo của Vietcap

Powered by Froala Editor