SCS [KHẢ QUAN +12,0%] - Lợi nhuận phục hồi với thông lượng tăng mạnh, bù đắp cho ASP thấp hơn - Cập nhật
  • 2024-06-13T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị KHẢ QUAN đối với CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) mặc dù tăng 17% giá mục tiêu do giá cổ phiếu SCS đã tăng 20% trong 3 tháng qua.

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ (1) việc chúng tôi cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2025, (2) dự báo tổng thông lượng năm 2024/25 cao hơn 9%/7% do KQKD 4 tháng đầu năm 2024 tích cực, (3) đóng góp định giá từ nhà ga hàng hóa số 1 tại LTA (LTA1) do chúng tôi ghi nhận 20% cổ phần tiềm năng của SCS trong dự án này trong mô hình định giá của chúng tôi. Các yếu tố này bù đắp cho dự báo giá bán trung bình (ASP) giảm 3% YoY trong năm 2024 của chúng tôi (so với dự báo trước đây là tăng 12% YoY) do chúng tôi dự báo ASP vận chuyển hàng hóa quốc tế giảm trong năm nay và việc SCS giảm giá dịch vụ cho Qatar Airways nhằm thu hút hãng bay này trở thành khách hàng sớm hơn, đến trong tháng 2/2024.

- Chúng tôi dự báo thông lượng quốc tế (~90% tổng thông lượng của SCS) sẽ tăng 50%/12%/8% YoY trong năm 2024F/25F/26F trước khi giảm 22% YoY trong năm 2027 khi LTA1 đi vào hoạt động.

Powered by Froala Editor