SBT - NẮM GIỮ - SBT đặt mục tiêu thận trong cho năm 2012 - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2012-04-16T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Vào ngày 12/04/2012 chúng tôi đã tham dự đại hội cổ đông của SBT tại Tây Ninh. Chúng tôi xin cung cấp các thông tin quan trọng từ đại hội và cập nhật dự báo năm 2012 của chúng tôi:
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
SBT