SBT - MUA - Tiếp tục hoạt động hiệu quả - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2012-02-14T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Chúng tôi tăng mức định giá mục tiêu theo DCF từ 14.200 đồng lên 17.500 đồng cho mỗi cổ phiếu SBT, ghi nhận việc công ty có thể mở rộng nguồn nguyên liệu hơn dự kiến, từ đó giúp tăng mạnh khả năng sản xuất.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
SBT