SBT - MUA - Hoạt động hiệu quả trong môi trường cạnh tranh - Báo cáo chi tiết

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2011-07-15T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Hoạt động hiệu quả trong môi trường cạnh tranh: Chúng tôi thực hiện báo cáo chi tiết cho CTCP Bourbon Tây Ninh (HSX: SBT), một trong những nhà sản xuất đường lớn nhất Việt Nam với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 14.200 đồng/cổ phiếu, ...
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
SBT