SAB – Doanh thu bia vẫn kém khả quan và biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức thấp, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
  • 2024-02-01T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • KQKD năm 2023: SAB công bố KQKD năm 2023 với doanh thu thuần đạt 30,5 nghìn tỷ đồng (-13% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (-21% YoY). KQKD kém khả quan nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi khi doanh thu năm 2023 và LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt hoàn thành 101% và 98% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • KQKD quý 4/2023: Trong quý 4/2023, doanh thu thuần đạt 8,5 nghìn tỷ đồng (15% YoY & +15% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 947 tỷ đồng (-9,3% YoY & -9,4% QoQ) .
  • Doanh thu bia cải thiện QoQ nhưng vẫn giảm YoY. Trong quý 4/2023, doanh thu bia đạt 7,3 nghìn tỷ đồng, phản ánh mức giảm 13% YoY, so với -13% YoY trong quý 3/2023. Chúng tôi cho rằng suy giảm doanh thu tiếp tục là do nhu cầu bia duy trì yếu, do (1) chi tiêu hộ gia đình giảm, đặc biệt là cho các mặt hàng không thiết yếu và (2) thực thi nghiêm ngặt thổi phạt nồng độ cồn. Tuy nhiên, xét theo quý, doanh số bia tăng 10%, nguyên nhân chủ yếu là do lượng tiêu thụ tăng trước Tết Nguyên đán. 
  • Biên lợi nhuận gộp tiếp tục duy trì ở mức thấp trong quý 4/2023. Biên lợi nhuận gộp của mảng bia giảm 9 điểm cơ bản YoY và 31 điểm cơ bản QoQ xuống 33,8% trong quý 4/2023. Quý 4/2023 ghi nhận biên lợi nhuận gộp của mảng bia thấp thứ 2 trong 8 quý gần nhất kể từ quý 1/2022, cao hơn 10 điểm cơ bản so với mức đáy 33,7% của quý 1/2023. Trong cả năm 2023, biên lợi nhuận gộp của bia giảm 133 điểm cơ bản YoY xuống 34,1%. Chúng tôi cho rằng biện lợi nhuận gộp thấp kéo dài là do chi phí đầu vào tồn kho cao vì sản lượng của SAB trong năm 2023 thấp hơn sản lượng kế hoạch của công ty.
  • Biên lợi nhuận ròng cải thiện YoY nhưng giảm QoQ trong quý 4/2023: Trong quý 4/2023, biên LNST sau lợi ích CĐTS cải thiện 71 điểm cơ bản YoY lên 11,1%. Tuy nhiên, xét theo quý, biên LNST sau lợi ích CĐTS giảm gần 300 điểm cơ bản do (1) biên LN gộp giảm 129 điểm cơ bản và (2) chi phí SG&A/doanh thu tăng 47 điểm cơ bản. Chúng tôi cho rằng mức tăng chi phí SG&A/doanh thu là do chi tiêu quảng cáo và khuyến mãi cao hơn nhằm củng cố vị thế trên thị trường trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
  • Áp lực lên biên LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 được bớt đi phần nào nhờ thu nhập tài chính ròng tăng. Trong năm 2023, biên LNST sau lợi ích CĐTS giảm 142 điểm cơ bản YoY mặc dù biên lợi nhuận từ HĐKD giảm 321 điểm cơ bản. Mức giảm biên lợi nhuận từ HĐKD được bù đắp một phần nhờ thu nhập tài chính ròng tăng 35% YoY, phần lớn là do thu nhập từ tiền gửi tăng 36% YoY.

KQKD quý 4 và năm 2023 của SAB 

Tỷ đồng

Q4 2022

Q4 2023

YoY

2022

2023

YoY

2023/

Vietcap’s 2023F

Tổng DT

10.029

8.520

-15,0%

34.979

30.461

-12,9%

101%

DT mảng bia

8.471

7.341

-13,3%

30.600

26.923

-12,0%

100%

Khác

1.558

1.180

-24,3%

4.379

3.538

-19,2%

109%

Tổng LN gộp

2.814

2.456

-12,7%

10.771

9.091

-15,6%

99%

Chi phí bán hàng

-1.612

-1.339

-17,0%

-4.532

-4.479

-1,2%

101%

Chi phí quản lý 

-200

-214

6,8%

-741

-801

8,1%

101%

LN từ HĐKD

1.001

903

-9,8%

5.498

3.812

-30,7%

96%

LN ngoài HĐKD

359

346

-3,7%

1.316

1.559

18,5%

102%

LNTT

1.360

1.249

-8,2%

6.813

5.370

-21,2%

98%

LNST sau lợi ích CĐTS 

1.043

947

-9,3%

5.224

4.118

-21,2%

98%

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên LN

 

 

 

 

 

 

 

Biên LN gộp chung

28,1%

28,8%

 

30,8%

29,8%

 

 

Biên LN gộp bia

33,9%

33,8%

 

35,4%

34,1%

 

 

Biên EBIT chung

10,0%

10,6%

 

15,7%

12,5%

 

 

EBIT/doanh thu bia

11,8%

12,3%

 

18,0%

14,2%

 

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS chung

10,4%

11,1%

 

14,9%

13,5%

 

 

Nguồn: SAB, Vietcap dự báo

Powered by Froala Editor