REE [KHẢ QUAN +19,2%] - Công suất điện bổ sung thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận - Cập nhật
  • 2024-04-16T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 13% giá mục tiêu cho CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN. 

- Chúng tôi tăng giá mục tiêu do chúng tôi tăng 10% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi (lần lượt thay đổi 0%/-6%/+3%/+20%/+26% cho các năm trong giai đoạn 2024-2028). Chúng tôi tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS chủ yếu do chúng tôi tăng 9%/14% dự báo lợi nhuận từ mảng điện/mảng nước của REE trong giai đoạn 2024-2028 và tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 5% YoY đạt 2,3 nghìn tỷ đồng chủ yếu nhờ (1) lợi nhuận từ mảng bất động sản tăng mạnh và (2) 141 tỷ đồng lợi nhuận ròng từ mảng M&E so với khoản lỗ ròng trị giá 9 tỷ đồng vào năm 2023. Những yếu tố này bù đắp cho dự báo LNST sau lợi ích CĐTS thấp hơn 17% YoY của chúng tôi cho mảng điện, chủ yếu do lợi nhuận từ các nhà máy thủy điện giảm. Chúng tôi kỳ vọng KQKD quý 1/2024 sẽ ở mức thấp do sản lượng thủy điện giảm cùng với hiện tượng El Niño đang diễn ra.

Powered by Froala Editor