QTP [KHẢ QUAN +13,2%] - Tận dụng nhu cầu điện cao tại miền Bắc - Báo cáo lần đầu
  • 2024-04-09T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi công bố báo cáo lần đầu cho CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) với khuyến nghị KHẢ QUAN và giá mục tiêu là 16.300 đồng/cổ phiếu. Khuyến nghị của chúng tôi dựa trên: (1) QTP là nhà máy nhiệt điện than mới với tuabin chất lượng cao của Trung Quốc, chi phí đầu tư hấp dẫn và năng lực vận hành ổn định và ; (2) vị trí chiến lược đáp ứng nhu cầu điện cao tại miền Bắc và (3) dự kiến giảm nợ và chi phí khấu hao, tạo điều kiện chi trả cổ tức cao hơn.

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 sẽ tăng 35% YoY đạt 830 tỷ đồng, nhờ (1) chi phí nguyên vật liệu giảm 7% YoY do giá than giảm, (2) chi phí khấu hao dự kiến giảm 300 tỷ đồng, bù đắp nhiều hơn so với mức giảm 5% YoY trong thành phần cố định trong hợp đồng mua bán điện (PPA) (do những lo ngại về tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN, mặc dù thành phần cố định ổn định theo kế hoạch của ban lãnh đạo).

- Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS là 16% trong giai đoạn 2023-26, nhờ (1) hiệu suất hoạt động cao bền vững ở mức 68-75%, (2) chi phí khấu hao giảm, (3) giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) tăng và (4) chi phí than giảm.

Powered by Froala Editor