QNS - Thông qua kế hoạch chia cổ tức tiền mặt ở mức 4.000 đồng/cổ phiếu cho năm 2023; Doanh số sữa đậu nành dự kiến phục hồi trong năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-04-01T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) tại tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 30/03. Cuộc họp tập trung vào triển vọng kinh doanh của công ty trong năm 2024, trong đó chúng tôi nhận thấy kỳ vọng của ban lãnh đạo tích cực hơn so với kế hoạch kinh doanh và kỳ vọng nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy không có rủi ro đáng kể nào đối với các dự báo hiện tại của chúng tôi cho QNS, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Kế hoạch kinh doanh năm 2024 bao gồm doanh thu đạt 9,0 nghìn tỷ đồng (-12% YoY) và LNST đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (-36% YoY), lần lượt tương đương 87% và 62% dự báo của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng QNS thường đề ra kế hoạch kinh doanh thận trọng. Cụ thể, LNST thực tế của QNS cao hơn 28% so với mục tiêu vào năm 2022 và 116% so với mục tiêu vào năm 2023.
  • Cổ đông thông qua mức cổ tức tiền mặt cuối cùng cho năm tài chính 2023 là 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 4,0%); ngày chốt danh sách và thanh toán cổ tức lần lượt là 17/04 và 26/04. Bao gồm khoản cổ tức này, cổ tức tiền mặt năm tài chính 2023 của QNS đạt tổng cộng 4.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 8,1%).
  • Cổ tức năm tài chính 2024 (tiền mặt hoặc cổ phiếu): Tối thiểu 15% mệnh giá.
  • ESOP năm tài chính 2023: QNS sẽ phát hành 10,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành đạt 3%, với mức giá tương đương với giá trị sổ sách của QNS vào cuối năm 2023 (chúng tôi ước tính đạt 28.400 đồng/cổ phiếu).
  • ESOP năm tài chính 2024: QNS sẽ phát hành (1) 1% số cổ phiếu đang lưu hành nếu lợi nhuận ròng trước khấu hao tăng trong khoảng 7,5%-15% YoY, (2) 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu lợi nhuận ròng trước khấu hao tăng trong khoảng 15%-20% YoY, hoặc (3) 3% số cổ phiếu đang lưu hành nếu lợi nhuận ròng trước khấu hao tăng trên 20% YoY. Những cổ phiếu này sẽ được phát hành với giá tương đương với giá trị sổ sách của QNS tính đến cuối năm 2023 và có thời gian hạn chế giao dịch là 3 năm.

Triển vọng của mảng đường vẫn khả quan do sản lượng dự kiến cao hơn. QNS cho rằng sản lượng sản xuất đường sẽ tăng 15-20% YoY, từ 2 triệu tấn mía được thu hoạch trong niên vụ 2023/24 nhờ năng suất thu hoạch tăng 16% YoY lên 77,5 tấn/ha. Do tỷ giá USD/VND tăng, công ty quyết định không nhập đường thô cho vụ mùa này. Ngoài ra, QNS đã bắt đầu bán lẻ đường và đặt mục tiêu tăng doanh số bán lẻ lên 15-20 nghìn tấn trong năm 2024 (khoảng 10% tổng sản lượng đường). Về kế hoạch mở rộng trong tương lai, theo ban lãnh đạo, diện tích cánh đồng mía An Khê có thể được mở rộng lên 40 nghìn ha, với việc QNS hỗ trợ nông dân địa phương tăng diện tích trồng thêm khoảng 3 nghìn ha/năm, so với mức 30 nghìn ha trong vụ mùa hiện tại. Do đó, công ty có thể sẽ cân nhắc nâng công suất sản xuất của nhà máy An Khê lên 20 nghìn tấn/ngày trong niên vụ 2024/25, so với mức 18 nghìn tấn/ngày hiện tại. QNS cũng đang tiến hành nghiên cứu khả thi về khoản đầu tư tiềm năng vào 1 nhà máy sản xuất ethanol sử dụng mật đường làm nguyên liệu đầu vào, với vốn đầu tư XDCB ước tính đạt 1,2-1,5 nghìn tỷ đồng.

Ban lãnh đạo kỳ vọng doanh thu từ mảng sữa đậu nành sẽ tăng 9-10% YoY trong năm 2024 chủ yếu nhờ tiêu thụ sữa phục hồi trên toàn ngành và phát triển sản phẩm mới. Theo ban lãnh đạo, nhu cầu tiêu thụ sữa đậu nành trong năm 2024 được dự báo sẽ phục hồi dần, với mục tiêu tăng trưởng 9-10% YoY, nhờ sản lượng sản xuất dự kiến cải thiện. QNS đang có chiến lược tung ra các sản phẩm ít đường/không đường, cùng với sự đổi mới trong việc tăng hàm lượng protein trong đậu nành, để phục vụ phân khúc phổ thông, vốn có sức mua cao hơn thị trường bình dân đại chúng hơn. Đối với năm 2024, công ty có kế hoạch ra mắt các sản phẩm sữa hạt mới nhằm tăng giá bán trung bình của mảng sữa đậu nành. 

Powered by Froala Editor