QNS – Mảng đường tăng trưởng mạnh dẫn dắt lợi nhuận – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-25T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố KQKD quý 1/2024 với doanh thu đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+18% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 532 tỷ đồng (+68% YoY), lần lượt hoàn thành 24% và 25% dự báo cả năm của chúng tôi. Do KQKD vượt dự báo của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Chúng tôi cho rằng doanh thu tăng trong quý 1/2024 là nhờ mảng đường tăng trưởng mạnh, xuất phát từ (1) lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung do thời tiết El Niño ở cả thị trường toàn cầu và trong nước khiến giá đường trong nước ở mức cao và (2) chính sách quản lý chặt chẽ hơn của Chính phủ trong việc kiểm soát đường nhập lậu. Do đó, sản lượng đường của QNS tăng 34% YoY đạt 53 nghìn tấn và biên lợi nhuận gộp đường tăng 6,5 điểm % đạt 28,9%, dẫn đến lợi nhuận gộp mảng đường của QNS tăng 94% YoY trong quý 1/2024.
  • Trong quý 1/2024, doanh thu sữa đậu nành giảm 3% YoY do nhu cầu yếu, trong đó sản lượng giảm 3% YoY, theo ban lãnh đạo. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của sữa đậu nành giảm 1 điểm % xuống 39,1% trong quý 1/2024.
  • Trong quý 1/2024, lợi nhuận từ HĐKD của QNS tăng mạnh 67% YoY do chi phí bán hàng & quản lý (SG&A)/doanh thu giảm 2,2 điểm % YoY, chủ yếu do hiệu quả chi phí được cải thiện trong mảng đường.

KQKD quý 1/2024 của QNS

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY

KQ Q1 2024/dự báo 2024 của Vietcap

Doanh thu

2.130

2,522

18%

24%

Sữa đậu nành

                817 

789

-3%

18%

Đường

               746 

1,124

51%

28%

Khác(1)

               566 

609

8%

30%

Lợi nhuận gộp

               596 

808

36%

24%

Sữa đậu nành

                327 

308

-6%

17%

Đường

                167 

325

94%

31%

Khác(1)

                 101 

175

73%

36%

LN từ HĐKD

               322 

539

67%

25%

LN ngoài HĐKD

                  34 

40

18%

13%

LNTT

               357 

579

62%

24%

LNST sau lợi ích CĐTS

                317 

               532 

68%

25%


 

 


 

Biên LN gộp

28,0%

32,0%

 

 

  - Sữa đậu nành

40,1%

39,1%

 

 

  - Đường

22,4%

28,9%

 

 

Biên LN từ HĐKD

15,1%

21,4%

 

 

Biên LN ròng

14,9%

21,1%

 

 

Nguồn: QNS, Vietcap

 

Powered by Froala Editor