PVT [MUA +23,6%] - Mở rộng đáng kể công suất đội tàu dự kiến dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận - Cập nhật
  • 2024-02-15T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 3% lên 31.200 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên khuyến nghị MUA cho Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT). Chúng tôi nâng giá mục tiêu để phản ánh mức tăng 2,1% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi (tương ứng 1,1%/4,0%/3,9%/-0,3%/1,6% cho năm 2024/25/26/27/28) và tổng EBITDA tăng 5%. Tổng LNST cao hơn là do đóng góp từ một tàu chở dầu được mua lại vào cuối năm 2023, bù đắp cho mức tăng trong dự báo chi phí lãi vay của chúng tôi. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi sẽ tăng 37% YoY, mà chúng tôi cho rằng chủ yếu là do đóng góp cả năm từ 7 tàu mới mua lại vào năm 2023, được hỗ trợ bởi triển vọng thị trường tàu chở dầu tích cực (hầu hết giá cước thuê chở dầu của PVT không đổi so với cùng kỳ). Trong khi đó, chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 sẽ tăng 25% YoY lên 1,2 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do không ghi nhận lợi nhuận bất thường như năm 2023. 

- Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS cốt lõi giai đoạn 2023-2026 là 22%, nhờ nhu cầu tấn-dặm toàn cầu tiếp tục tăng và tổng công suất đội tàu của PVT tăng 35% YoY vào năm 2023 và công suất đội tàu tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn 2024-2025, điều này sẽ thúc đẩy sản lượng vận chuyển của PVT trên tất cả các mảng vận chuyển. 


Powered by Froala Editor