PVT - LNST cốt lõi tăng trưởng mạnh, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD
  • 2024-01-29T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) công bố KQKD 4/2023 với doanh thu đạt 2,8 nghìn tỷ đồng (+13% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 230 tỷ đồng (+10% YoY). LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo quý 4/2023 ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ do (1) đóng góp mới từ các tàu đầu tư mới, cùng với (2) tăng trưởng lợi nhuận gộp 50% từ mảng kho nổi (FSO) & mảng khác.
  • LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo của PVT hoàn thành 99% dự báo cả năm của chúng tôi. Năm 2023, doanh thu của PVT đạt 9,5 nghìn tỷ đồng (+5% YoY), LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 980 tỷ đồng (+14% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi đạt 882 đồng (+30% YoY).
  • LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2023 tăng trưởng mạnh do (1) lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh vận tải tăng 29% YoY, nhờ đóng góp của các tàu đầu tư mới trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, cùng với giá cước tàu chở dầu tăng 5-15% YoY. Điều này bù đắp cho (2) mức giảm 31% trong mảng FSO & mảng khác do mất hợp đồng vận hành & bảo trì (O&M) cho FPSO Lewek Emas. Trong khi đó, LNST cốt lõi hoàn thành 94% dự báo năm 2023 của chúng tôi chủ yếu do chi phí khấu hao cao hơn 14% so với dự kiến (mà chúng tôi cho là do công ty đang sử dụng phương pháp khấu hao nhanh).
  • Đối với triển vọng năm 2024, chúng tôi nhận thấy có khả năng điều chỉnh tăng dự báo LNST một chút do chúng tôi chưa đưa tàu chở sản phẩm dầu có tên PVT Avira vào định giá. Tàu chở dầu này có trọng tải 45.000 DWT, đóng góp tới 10% công suất đội tàu chở sản phẩm dầu/hóa chất của PVT. Theo báo cáo cập nhật mới nhất của chúng tôi, chúng tôi dự báo mức tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi lần lượt là 22% và 27% vào năm 2024, chủ yếu là nhờ có nền tảng vững chắc sau khi mở rộng công suất đội tàu dầu/hoá chất thành phẩm và LPG lần lượt thêm 67% và 56% vào năm 2023.
  • Hiện tại, chúng tôi kỳ vọng giá cước tàu chở dầu thô và dầu thành phẩm sẽ ổn định vào năm 2024 (không thay đổi so với cùng kỳ) do tốc độ tăng trưởng nhu cầu tấn-dặm vẫn vượt xa tốc độ tăng trưởng nguồn cung tàu chở dầu. Giá thuê tàu định hạn của tàu chở dầu Aframax (giá thuê tàu chở dầu thô chuẩn) phục hồi 32% QoQ trong quý 4/2023 và kết thúc năm 2023 với mức giảm nhẹ 2% YoY. Dù giảm nhẹ nhưng giá cước tàu Aframax năm 2023 vẫn cao hơn 113% so với mức trung bình năm 2017-2019. Tàu chở dầu tầm trung (MR) (tàu chở dầu thành phẩm chuẩn) phục hồi 7% QoQ trong Q4 2023, và kết thúc năm 2023 với mức tăng 33% YoY. Giá thuê tàu định hạn trung bình của MR năm 2023 cao hơn 99% so với mức trung bình năm 2017-2019.

KQKD năm 2023 của PVT

Tỷ đồng

Q4 2023

YoY

FY 2023

YoY

% dự báo 2023 của Vietcap

Doanh thu 

2.753

13%

9.487

5%

90%

  Vận tải

2.149

20%

7.578

17%

83%

  FSO, phân phối & khác

604

-8%

1.909

-26%

132%

Lợi nhuận gộp

501

14%

1.853

12%

93%

  Vận tải

407

8%

1.530

29%

91%

  FSO, phân phối & khác

95

50%

323

-31%

105%

Chi phí bán hàng & marketing

-3

-37%

-13

4%

85%

Chi phí hành chính và quản lý

-164

19%

-412

1%

98%

Lợi nhuận từ HĐKD 

334

13%

1.428

16%

92%

Thu nhập tài chính

95

8%

373

69%

101%

Chi phí tài chính

-138

67%

-469

49%

98%

Trong đó, chi phí lãi vay

-107

44%

-343

60%

98%

LN được chia/lỗ từ CTLK

8

-5%

26

-5%

95%

Lãi/lỗ ròng khác

57

0%

203

-29%

139%

LNST sau lợi ích CĐTS, báo cáo

230

10%

980

14%

99%

LNST sau lợi ích CĐTS, cốt lõi

207

84%

882

30%

94%

 

 

Thay đổi điểm %

 

Thay đổi điểm %

 

Biên lợi nhuận gộp

18,2%

+0,3

19,5%

+1,2

 

Chi phí bán hàng & marketing/Doanh thu 

0,1%

-0,1

0,1%

-0,0

 

Chi phí hành chính và quản lý/Doanh thu 

6,0%

+0,3

4,3%

-0,2

 

Biên lợi nhuận từ HĐKD 

12,1%

+0,1

15,0%

+1,4

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo

8,3%

-0,2

10,3%

+0,9

 

Nguồn: PVT, Vietcap. Ghi chú: LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi = lợi nhuận từ HĐKD + thu nhập từ lãi – chi phí lãi vay + thu nhập của các liên doanh (không bao gồm lãi/lỗ tỷ giá và lợi nhuận từ thanh lý tài sản).

Powered by Froala Editor