PVS [MUA +29,7%] - Sẵn sàng ký đầy đủ hợp đồng EPCI#1,2,3 cho dự án Lô B - Cập nhật
  • 2024-05-21T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) thêm 4% lên 50.400 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên khuyến nghị MUA. Giá mục tiêu cao hơn do chúng tôi tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 thêm 3,5% (tương ứng +7%/+3%/+3%/+3%/+3% cho các năm 2024/25/26/27/28) và tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2025. 

- Chúng tôi nâng dự báo chủ yếu do tăng lợi nhuận từ mảng kho dầu nổi thêm 5% được thúc đẩy bởi lợi nhuận gộp dự phóng cao hơn từ FSO Biển Đông (+53%), FPSO Ruby 2 (+3%) và chi phí tài chính năm 2024 giảm đáng kể dựa theo LNST quý 1 tích cực đạt 301 tỷ đồng (+40% YoY).  

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 18,5% YoY do chúng tôi kỳ vọng doanh thu mảng Cơ khí & Xây dựng (M&C) sẽ tăng khoảng 70% YoY, nhờ sự phục hồi của hoạt động thăm dò và khai thác trong nước, dự án điện gió ngoài khơi mới và giả định biên lợi nhuận gộp của M&C sẽ tăng lên 3,5% so với 1,6% trong năm 2023.

Powered by Froala Editor