PVS [MUA +24,1%] - Nâng dự báo backlog điện gió ngoài khơi, Lô B cận giai đoạn nhận FID - Cập nhật
  • 2024-03-29T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 12% lên 47.800 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS). Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do chúng tôi nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 thêm 12% (tương ứng +3%/+6%/+14%/+9%/+28% cho các năm 2024/25/26/27/28). 

- Chúng tôi nâng dự báo chủ yếu do giả định biên lợi nhuận gộp tăng một chút đối với mảng Cơ khí & Xây dựng (M&C) dựa theo kết quả kiểm toán năm 2023, giả định backlog điện gió ngoài khơi ở nước ngoài tăng 67% trong giai đoạn 2024-2030 và giá thuê ngày tăng gấp đôi đối với FPSO Ruby 2 trong giai đoạn 2025-2026. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 10% YoY do chúng tôi dự báo doanh thu mảng M&C tăng khoảng 70% YoY, nhờ sự phục hồi của hoạt động thăm dò và khai thác trong nước, dự án điện gió ngoài khơi mới và giả định biên lợi nhuận gộp của M&C sẽ tăng lên 3,5% so với 1,4% vào năm 2023. Chúng tôi ước tính LNST quý 1 là 187 tỷ đồng (-13% YoY) do mảng M&C thường ghi nhận doanh thu chủ yếu trong quý 4.

Powered by Froala Editor