PVS – Ban lãnh đạo dự kiến dự án Lô B sẽ nhận được quyết định đầu tư cuối cùng vào đầu quý 2/2024 – Báo cáo ĐHCĐ bất thường
  • 2024-02-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • 87 cổ đông (đại diện cho 60,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) đã tham dự ĐHCĐ bất thường của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) vào ngày 2/2.
  • Ban lãnh đạo kỳ vọng dự án Lô B sẽ nhận được quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào đầu quý 2/2024 – phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi (nửa đầu năm 2024). 
  • PVS đặt mục tiêu doanh thu từ mảng cơ khí & xây dựng (M&C) vào năm 2024 là 13 nghìn tỷ đồng bao gồm 4,5 nghìn tỷ đồng từ dự án Lô B. Chúng tôi dự báo doanh thu M&C cho năm 2024 ở mức 19 nghìn tỷ đồng bao gồm 6,6 nghìn tỷ đồng từ Lô B. 
  • ĐHCĐ bất thường đã chấp thuận các điều khoản chính của hợp đồng EPCI#1 của dự án Lô B (giá trị hợp đồng cho PVS là 493 triệu USD). PVS đặt mục tiêu biên lợi nhuận ròng là 4%, tương ứng lợi nhuận ròng ước tính của PVS là 20 triệu USD. Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo doanh thu cho dự án Lô B cho năm 2024, nhưng có khả năng tăng nhẹ giả định biên lợi nhuận gộp của mảng M&C giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. 
  • PVS đang tham gia đấu thầu một số hợp đồng M&C điện gió ngoài khơi và kỳ vọng sẽ giành được 1-2 hợp đồng trong thời gian tới. Giá trị ước tính của mỗi hợp đồng này là 350-500 triệu USD. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng đối với dự báo của chúng tôi về doanh thu M&C điện gió ngoài khơi vào năm 2024.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA đối với PVS với giá mục tiêu là 43.700 đồng/cổ phiếu.

Powered by Froala Editor