PVI - MUA - Duy trì giá mục tiêu, khuyến nghị MUA với mức định giá hấp dẫn - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2011-01-21T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
PVI hiện đang được giao dịch ở mức P/B rất hấp dẫn là 0,8x, thấp hơn nhiều so với mức 1,3x của trung bình ngành trong khu vực và 1,9x của các công ty bảo hiểm trong nước vốn chịu tác động mạnh từ kết quả định giá cao của BVH.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
PVI