PVI - MUA - Định giá hấp dẫn nhưng phát sinh rủi ro liên quan đến việc tái cấu trúc - Cập Nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2011-05-11T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Định giá hấp dẫn nhưng phát sinh rủi ro liên quan đến việc tái cấu trúc: Chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu của PVI từ 26.000 đồng xuống 22.000 đồng để phản ánh rủi ro liên quan việc PVI tái cơ cấu và rủi ro giảm giá trị tài sản đầu tư của PVI.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
PVI