PVD - THÊM VÀO - Kết quả quý 3 ổn định, giữ khuyến nghị - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2011-11-09T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
PVD tiếp tục là cổ phiếu ưa thích của chúng tôi với kết quả kinh doanh vững chắc mặc dù kinh tế vĩ mô đang ở thời kỳ khó khăn. So với các doanh nghiệp sản xuất khác, PVDrilling có lợi thế dòng tiền gắn vào đồng đô la và có chi phí lãi vay thấp. Định giá cập nhật cho cổ phiếu PVD của chúng tôi là 2,1 đô la/cổ phiếu. Ở mức giá này, hệ số PE 2011 là 8,4x và hệ số P/B là 1,43x. Chúng tôi giữ khuyến nghị THÊM VÀO cho cổ phiếu PVD cho mục tiêu đầu tư 1 năm.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
PVD