PVD [MUA +23,8%] - Bổ sung giàn khoan tự nâng củng cố triển vọng tăng trưởng mạnh - Cập nhật
  • 2024-02-16T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi điều chỉnh tăng 10% giá mục tiêu đối với Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN thành MUA. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 cao hơn 10% (lần lượt thay đổi -1%/+8%/+9%/+12%/+13%trong năm 2024/2025/2026/2027/2028).
  • Dự báo cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do đưa thêm một giàn khoan vào đội giàn khoan của PVD trong cuối năm 2024 vào định giá khi ban lãnh đạo thể hiện sự tự tin trong việc mua lại 1 giàn khoan cũ với chi phí khoảng 90 triệu USD (thấp hơn 25% so với ước tính của chúng tôi). Giàn khoan này dự kiến sẽ được cho thuê với giá thuê ngày là 120.000 USD (cao hơn khoảng 10% so với ước tính của chúng tôi) và thời gian hoàn vốn là 4 năm. Diễn biến này vượt xa kỳ vọng của chúng tôi về mọi khía cạnh do nguồn cung giàn khoan cực kỳ khan hiếm. PVD đã đảm bảo các hợp đồng cho thuê giàn khoan này cũng như đảm bảo phương án tài trợ và dự án này không cần tăng vốn. PVD kỳ vọng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ sớm thông qua đề xuất của công ty về khoản đầu tư này sau khi giải quyết các khúc mắc về biến động giá dầu và chu kỳ ngành. Chúng tôi ước tính giàn khoan này sẽ tạo ra tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) là 18% và LNST trung bình là 9 triệu USD/năm trong giai đoạn 2025-2028 (khoảng 9% LNST mỗi năm của PVD).
  • Chúng tôi hầu như duy trì dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 là tăng khoảng 70% YoY, được hỗ trợ bởi giá thuê ngày JU trung bình tăng 25% đạt 98.500 USD cũng như khả năng kiểm soát chi phí tốt của PVD vào năm 2023, với LNST vượt dự báo của chúng tôi khoảng 40%. Chúng tôi vẫn giữ kỳ vọng hoạt động thăm dò & khai thác (E&P) trong nước sẽ bước vào chu kỳ mới từ năm 2024, với tiến triển của mỏ khí Lô B, mỏ dầu Lạc Đà Vàng, mỏ dầu Đại Hùng – Giai đoạn 3, v.v.
  • Định giá của PVD hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2024/2025 là 17,7/9,9 lần (PEG ba năm là 0,3 dựa trên CAGR EPS dự kiến của chúng tôi cho giai đoạn 2023-2026 là 60%). Chúng tôi tin rằng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận mạnh của PVD phù hợp với P/E cao trong ngắn hạn của công ty.

Powered by Froala Editor