PPC – Thành phần cố định thấp hơn dự kiến đối với Phả Lại 1 – Báo cáo ĐHCĐ
 • 2024-06-11T00:00:00
 • Phân tích doanh nghiệp
 • 48 cổ đông (chiếm 86,89% tổng quyền biểu quyết) đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) ngày 10/6. 

 • Cổ đông đã thông qua kế hoạch lạc quan cho năm 2024 với doanh thu 8,8 nghìn tỷ đồng (+51% YoY) và LNTT là 427 tỷ đồng (+12% YoY), chủ yếu do ban lãnh đạo kỳ vọng về việc sản lượng điện thương phẩm tăng sau khi tổ máy phát điện S6 vận hành trở lại. 

 • Cổ đông thông qua phương án cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 2.775 đồng/cổ phiếu (cao hơn dự báo hiện tại của chúng tôi là 2.375 đồng/cổ phiếu và kế hoạch trước đây là 800 đồng/cổ phiếu). PPC dự kiến trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 6% mệnh giá (chưa xác định tiền mặt hay cổ phiếu). Hiện tại chúng tôi dự báo mức cổ tức bằng tiền mặt là 1.500 đồng/cổ phiếu cho năm 2024. 

 • Ban lãnh đạo công bố lợi nhuận sơ bộ 5 tháng đầu năm 2024 (5T 2024) từ mảng sản xuất điện là 135 tỷ đồng (31% dự báo cả năm của chúng tôi). Kết quả này thấp hơn một chút so với kỳ vọng của chúng tôi mà chúng tôi cho là do thành phần cố định thấp hơn dự kiến của Phả Lại 1. 

 • Thành phần cố định của Phả Lại 2 trong hợp đồng mua bán điện (PPA) không thay đổi ở mức 362 đồng/kWh, trong khi thành phần cố định của Phả Lại 1 đã giảm xuống còn 140 đồng/kWh (-42% YoY; thấp hơn 39% so với dự báo hiện tại của chúng tôi). 

 • Việc đình chỉ 12 tháng của PPC được hoãn lại cho đến khi tìm được nhà cung cấp mới, điều này sẽ giúp PPC có thêthời gian áp dụng các giải pháp môi trường. PPC tin rằng việc đình chỉ khó có thể xảy ra cho đến ít nhất là năm 2030 do vai trò quan trọng của công ty tại miền Bắc. 

 • Quan điểm của chúng tôi: Chúng tôi thấy dự báo thu nhập của chúng tôi có rủi ro giảm nhẹ do (1) cấu phần cố định của Phả Lại 1 thấp hơn dự báo hiện tại của chúng tôi và (2) sản lượng cao hơn dự kiến từ Phả Lại 1 (ngụ ý mức lỗ cao hơn), vượt trội hơn (3) giá CGM mạnh cũng như (4) tiềm năng sản lượng cao hơn dự kiến từ Phả Lại 2. 

Kế hoạch năm 2024 cho thấy triển vọng đầy hứa hẹn với doanh thu và LNTT năm 2024 lần lượt tăng 51% và 12% YoY. 

 • PPC đặt kế hoạch doanh thu năm 2024 là 8,8 nghìn tỷ đồng (+51% so với kết quả thực tế năm 2023; +47% so với kế hoạch năm 2023) và LNTT là 427 tỷ đồng (+12% so với kết quả thực tế năm 2023; +60% so với kế hoạch năm 2023). Chúng tôi cho rằng mức tăng mạnh trong kế hoạch năm 2024 là do ban lãnh đạo kỳ vọng sản lượng điện thương phẩm sẽ tăng sau khi vận hành lại các tổ máy phát điện, bao gồm S2, S4 và S6, do ban lãnh đạo đặt mục tiêu sản lượng sản xuất là 5,3 triệu kWh (+49% YoY; 116% dự báo sản lượng hiện tại của chúng tôi). 

 • Tuy nhiên, dự báo LNTT chỉ tương đương 54% dự báo của chúng tôi, mặc dù doanh thu tương đương 121%. Chúng tôi cho rằng điều này là do cách tiếp cận thận trọng của ban lãnh đạo trong việc ước tính chi phí. Trong giai đoạn 2019-2023, LNTT thực tế của PPC trung bình cao hơn 50% so với kế hoạch. 

Phương án cổ tức & phân bổ quỹ: 

 • Cổ tức tiền mặt năm 2023: PPC tăng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lên 2.775 đồng/cổ phiếu (cao hơn dự báo hiện tại của chúng tôi là 2.375 đồng/cổ phiếu) từ 800 đồng/cổ phiếu. Tính đến thời điểm hiện tại, PPC đã tạm ứng 2.150 đồng/cổ phiếu cho cổ tức tiền mặt năm 2023. Điều này hàm ý cổ tức tiền mặt năm 2023 còn lại là 625 đồng/cổ phiếu. 

 • Cổ tức tiền mặt năm 2024: PPC dự kiến trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 6% mệnh giá (chưa xác định bằng tiền mặt hay cổ phiếu). Hiện tại, chúng tôi dự báo mức cổ tức bằng tiền mặt là 1.500 đồng/cổ phiếu cho năm 2024. Trong lịch sử, PPC thường chia cổ tức bằng tiền mặt thực tế gấp đôi kế hoạch công ty đề ra. 

Ban lãnh đạo báo cáo lợi nhuận cốt lõi sơ bộ trong 5T 2024 từ mảng sản xuất điện đạt 135 tỷ đồng (31% dự báo cả năm của chúng tôi), thấp hơn một chút so với kỳ vọng của chúng tôi. PPC cũng công bố sản lượng sản xuất sơ bộ đạt 2.200 triệu kWh (49% dự báo cả năm của chúng tôi), cao hơn dự báo của chúng tôi. Trong đó bao gồm sản lượng sản xuất của Phả Lại 1 đạt 500 triệu kWh (93% dự báo cả năm của chúng tôi, cao hơn kỳ vọng của chúng tôi) và sản lượng sản xuất của Phả Lại 2 đạt 1.700 triệu kWh (43% dự báo cả năm của chúng tôi, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi). Sản lượng dự kiến cho 7 tháng còn lại là 2,2 tỷ kWh, giúp sản lượng cả năm đạt 105% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng lợi nhuận cốt lõi thấp hơn dự kiến là do thành phần cố định thấp hơn dự kiến của Phả Lại 1. 

Thành phần cố định của Phả Lại 2 trong hợp đồng PPA không đổi ở mức 362 đồng/kWh, trong khi thành phần cố định của Phả Lại 1 giảm xuống còn 140 đồng/kWh cho giai đoạn 2024-2027. PPC vừa ký hợp đồng PPA sửa đổi, bổ sung cho cả Phả Lại 1 và Phả Lại 2 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNGENCO2. Hợp đồng này rất quan trọng cho sự vận hành liên tục của PPC. Tuy nhiên, thành phần cố định của Phả Lại 1 giảm xuống còn 140 đồng/kWh (-42% YoY; thấp hơn 39% so với dự báo hiện tại của chúng tôi). Mức giảm này một phần là do giá trị tài sản cố định ròng của Phả Lại 1 thấp do thiếu chi tiêu cho chi phí vốn và chi phí bảo trì trong những năm gần đây. Việc thiếu kinh phí cho Phả Lại 1 xảy ra do ban đầu PPC có kế hoạch đầu tư vào dự án Phả Lại 3 để thay thế Phả Lại 1 vào năm 2019. Tuy nhiên, theo Quy hoạch Điện VIII, việc đầu tư các nhà máy nhiệt điện mới không được phê duyệt. 

Tổ máy phát điện S2 vận hành trở lại vào tháng 6/2024 dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm. Việc vận hành lại này nhằm giải quyết nhu cầu điện ngày càng tăng ở miền Bắc, đặc biệt trong mùa khô. Tổ máy phát điện S2 của PPC (công suất 110 MW, chiếm 11% tổng công suất của PPC và 25% công suất của Phả Lại 1), đã tạm ngừng hoạt động vào tháng 4/2023 do phát thải không đạt tiêu chuẩn từ hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hiện đã được sửa chữa. PPC ưu tiên thay thế hệ thống lọc bụi lò 2AB bị lỗi để đảm bảo vận hành an toàn, tổ máy đã được đưa vào hoạt động thành công vào ngày 5/6/2024. Năm 2023, sản lượng sản xuất của Phả Lại 1 giảm 40%, chủ yếu do tạm dừng vận hành tổ máy phát điện S2. 

PPC đặt kế hoạch ngân sách bảo trì năm 2024 là 487 tỷ đồng, chủ yếu dành cho các tổ máy phát điện Phả Lại 1. Mặc dù ngân sách này cao hơn 22% so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 400 tỷ đồng, chúng tôi nhận thấy sẽ không có thay đổi đáng kể so với dự báo hiện tại do PPC chỉ hoàn thành 60% kế hoạch ban đầu trong giai đoạn 2019-2023. Đến nay, công ty đã thay thế bộ lọc bụi lò hơi 4A & 4B và 2A & 2B. Các hạng mục thay thế còn lại – bộ lọc bụi nồi hơi 3B và 1A & 1B – dự kiến sẽ được hoàn thành lần lượt vào tháng 6/2024 và tháng 8/2024. 

Hoãn lại việc đình chỉ vận hành đối với PPC. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05) ban đầu đình chỉ PPC trong 12 tháng, tuy nhiên, mức phạt giờ đây chỉ có hiệu lực khi Bộ Công Thương và EVN chọn được nhà cung cấp điện khác thay thế PPC (1.040 MW). Ban lãnh đạo PPC tin rằng diễn biến này là tích cực vì điều này sẽ giúp PPC có thêm thời gian để thực hiện các giải pháp môi trường. Ngoài ra, do vai trò quan trọng của PPC trong việc cung cấp điện cho miền Bắc, nơi có mức tiêu thụ điện tăng trưởng đáng kể, công ty tin rằng khả năng đình chỉ vận hành là thấp cho đến năm 2030. 

Những thay đổi trong Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) 

 • HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT PPC sẽ tăng từ 5 lên 7, bao gồm: 

 1. Ông Ngô Nguyên Đồng (đại diện EVNGENCO2): Hiện đang giữ chức vụ Trưởng BKS PPC, Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính tại EVNGENCO2. 
 2. Ông Nguyễn Văn Thanh: Từng giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 8/8/2017 đến ngày 12/5/2018, trước khi nghỉ hưu vào ngày 1/10/2019.
 • BKSBổ nhiệm thêm thành viên giám sát thay thế ông Ngô Nguyên Đng: 

 1. Ông Cao Xuân Khương (đại diện EVNGENCO2): Hiện đang giữ chức vụ chuyên viên kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính tại EVNGENCO2.

Powered by Froala Editor