POW - Khoản bồi thường bảo hiểm cao hơn sẽ bù đắp cho khoản lỗ cao hơn từ Nhơn Trạch 3 & 4 và lợi nhuận thấp hơn từ Nhơn Trạch 1 - Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-05-24T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) vào ngày 23/05/2024. Ban lãnh đạo thông báo thông tin quan trọng là khoản bồi thường bảo hiểm 1 nghìn tỷ đồng cho nhà máy Vũng Áng và trì hoãn ngày vận hành thương mại nhà máy Nhơn Trạch 3 & 4 (phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi), nhưng cũng ghi nhận những diễn biến tích cực trong tiến độ phê duyệt hợp đồng mua bán điện (PPA) và tranh chấp về giá thuê đất.
  • POW đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với sản lượng điện thương phẩm là 16,7 tỷ kWh (+16% YoY, tương đương khoảng 100% dự báo cả năm của chúng tôi) và doanh thu là 31,7 nghìn tỷ đồng (+12% YoY, khoảng 98% dự báo cả năm của chúng tôi) với LNST trước lợi ích CĐTS là 824 tỷ đồng (-36% YoY, khoảng 58% dự báo của chúng tôi). Chúng tôi lưu ý rằng POW vẫn duy trì kế hoạch thận trọng kể từ thời điểm công bố kết hoạch lần đầu vào tháng 1/2024 mặc dù KQKD khả quan trong 4 tháng đầu năm 2024 (4T 2024). Chúng tôi cũng lưu ý rằng LNST trước lợi ích CĐTS thực tế của POW cao hơn mức dự báo trung bình 70% trong 7 năm qua.
  • Cổ đông thông qua phương án không trả cổ tức cho năm 2023 vào năm 2024, điều này phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi do POW cần nguồn tiền mặt để tài trợ cho các dự án Nhơn Trạch 3 & 4 vốn có vốn đầu tư lớn.
  • Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận các năm 2024/25 của chúng tôi do khoản bồi thường bảo hiểm cao hơn dự kiến có thể bù đắp khoản lỗ dự kiến cao hơn trong năm 2025 từ Nhơn Trạch 3 & 4 và rủi ro lỗ trong năm 2025 từ Nhơn Trạch 1, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA cho POW với giá mục tiêu là 13.200 đồng/cổ phiếu. (xem thêm Báo cáo Cập nhật POW của chúng tôi, ngày 16/5/2024)

POW cho biết các công ty bảo hiểm đã đồng ý bồi thường 1 nghìn tỷ đồng cho nhà máy điện Vũng Áng, vượt mức dự báo 300 tỷ đồng của chúng tôi, tương ứng tiềm năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của chúng tôi.

Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận năm 2025 đối với Nhơn Trạch 1 dựa trên sản lượng điện thương phẩm dự kiến năm 2024 của POW là 740 triệu kWh (thấp hơn 25% so với dự báo năm 2024 của chúng tôi) và nguồn cung khí trong nước cho nhà máy này vào năm 2025 đang giảm dần.

Vào ngày 22/05/2024, POW và Công ty Mua bán điện (EPTC) đã hoàn tất hợp đồng PPA và trình EVN/Bộ Công Thương phê duyệt, POW dự kiến sẽ nhận được phê duyệt trong nửa cuối năm 2024. Thành phần cố định chưa được công bố nhưng ban lãnh đạo cho biết thành phần cố định sẽ đảm bảo tỷ suất hoàn vốn (IRR) ít nhất 10% và thời gian hoàn vốn là 14 năm. POW dự kiến tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng (Qc) cho Nhơn Trạch 3 & 4 ở mức 65%-75% so với dự báo của chúng tôi là 80%, tương ứng rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi cho Nhơn Trạch 3 & 4. Ban lãnh đạo ước tính giá thị trường điện toàn phần (FMP) ở mức khoảng 1.800-1.900 đồng/kWh, có khả năng cạnh tranh ở thị trường phát điện phía Đông Nam bộ và Tây Nam bộ do sản lượng điện thương phẩm ra từ các nhà máy điện khí khác có thể thấp hơn (do nguồn cung khí trong nước giảm). Dựa trên những ước tính này, POW dự kiến Nhơn Trạch 3 & 4 sẽ ghi nhận mức lỗ thấp trong 2 năm đầu vận hành.

Thời gian vận hành Nhơn Trạch 3 & 4 sẽ trễ hơn so với kế hoạch ban lãnh đạo đề ra nhưng phù hợp với dự báo của chúng tôi. Đến cuối tháng 2, dự án Nhơn Trạch 3 & 4 chậm tiến độ so với kế hoạch công ty đề ra, trong đó tiến độ tổng thể gói thầu EPC đạt 83% so với kế hoạch 89%, tiến độ mua sắm hoàn thành 98% so với chỉ tiêu 100%. Ban lãnh đạo POW dự kiến thời gian chạy vận hành nghiệm thu tại Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 sẽ bị trì hoãn khoảng 6 tháng đến tháng 10/2024 và tháng 4/2025, phù hợp với dự báo ngày vận hành thương mại của chúng tôi cho Nhơn Trạch 3 (giữa năm 2025) trong khi sớm hơn 6 tháng đối với Nhơn Trạch 4 (cuối năm 2025). Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận năm 2025 của chúng tôi do khoản lỗ dự kiến được ghi nhận cao hơn từ Nhơn Trạch 3 & 4 vào năm 2025.

POW công bố những diễn biến tích cực trong quá trình đàm phán giá thuê đất với Tổng Công ty Tín Nghĩa. POW tự tin chốt giá thuê đất 37,2 ha tại KCN Ông Kèo ở mức 50 USD/m2 đến 66 USD/m2 trong 29 năm (trong đó có 4 năm xây dựng và 25 năm hoạt động) so với yêu cầu của Tín Nghĩa là 100 USD/m2, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi là khoảng 50 USD/m2. Ngoài ra, chi phí dịch vụ dự kiến giảm đáng kể từ 35%-50% so với mức trước đó là 3,5 USD/m2/năm cho 11,6 ha, giúp giảm chi phí từ 13 triệu USD đến 19 triệu USD cho POW.

POW dự kiến kế hoạch tăng vốn điều lệ sẽ được thông qua vào năm 2024. Kế hoạch tăng vốn sẽ được thực hiện thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và thông qua việc tái phân bổ quỹ đầu tư phát triển.

 

Kế hoạch năm 2024 của POW so với dự báo của Vietcap

Tỷ đồng

Kế hoạch 2024

Dự báo 2024 của Vietcap

dự báo 2024 của Vietcap

Sản lượng điện thương phẩm (triệu kWh)

         16.703 

 16.681 

100%

Cà Mau

 5.400 

 6.479 

83%

Vũng     Áng

 6.263 

6.106

103%

Nhơn Trạch 1

 740 

 980 

75%

NT2

 3.200 

2.071

155%

Hủa Na

 600 

 552 

109%

Đkđrinh

500

 493 

101%

Doanh thu

31.736

32.530

98%

LNTT

995

1.496

67%

LNST trước lợi ích CĐTS

824

1.409

58%

Nguồn: POW, Vietcap

Powered by Froala Editor