POW [KHẢ QUAN +11,0%] - Sản lượng thương phẩm của nhà máy Vũng Áng & Cà Mau tăng trưởng mạnh, bù đắp cho sản lượng thấp của NT2 trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-02-19T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu cho POW xuống 12.600 đồng/CP nhưng vẫn duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN. 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do tổng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo của chúng tôi thấp hơn 4% trong giai đoạn 2024-2028 (giảm lần lượt 10%/8%/3% trong năm 2024/2025/2026) chủ yếu do mức giảm 10%/2% trong dự báo sản lượng thương phẩm của chúng tôi cho năm 2024/2025. Diễn biến này là do chúng tôi điều chỉnh giảm lần lượt 49%/9% sản lượng điện thương phẩm trong năm 2024/2025 của NT2, dựa trên kế hoạch huy động ở mức thấp đáng kể của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC) đối với NT2 trong năm 2024, ở mức 1,3 tỷ kWh (theo các doanh nghiệp trong ngành). 

Powered by Froala Editor