PNJ - PNJ đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng trưởng 6% YoY - Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-04-16T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

* Kế hoạch kinh doanh năm 2024: Doanh thu đạt 37,1 nghìn tỷ đồng (+12% YoY) và LNST đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (+6% YoY). Ban lãnh đạo cho rằng chênh lệch giữa mục tiêu tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận đến từ tăng trưởng doanh thu cao của mảng kinh doanh vàng miếng vốn có biên lợi nhuận thấp, đến từ nhu cầu đầu tư của khách hàng trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh trong thời gian gần đây. 

* Kế hoạch khác cho năm 2024: Trong năm 2024, ban lãnh đạo đặt mục tiêu (1) phát triển 1 dòng sản phẩm mới trong lĩnh vực lifestyle, (2) mở rộng tệp khách hàng ở các đô thị loại 2, 3 và (3) tối ưu hiệu quả hoạt động trên mỗi m2 diện tích cửa hàng.

* Cổ đông thông qua kế hoạch ESOP cho năm tài chính 2024 và kế hoạch thưởng bằng tiền mặt của PNJ:

- ESOP năm tài chính 2024: Phát hành cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu với thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm, sau mỗi năm sẽ có 30% số lượng cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

+ Kịch bản 1: Nếu hiệu của tổng lợi nhuận cổ đông của giá cổ phiếu PNJ (bao gồm cổ tức) trong năm 2024 và tỷ lệ tăng trưởng của chỉ số VN-Index trong năm 2024 lớn hơn hoặc bằng 5% thì tỷ lệ phát hành tối đa là 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành và tỷ lệ phát hành tương ứng với LNST thực tế năm 2024 được trình bày trong bảng dưới đây.

+ Kịch bản 2: Nếu hiệu của tổng lợi nhuận cổ đông của giá cổ phiếu PNJ (bao gồm cổ tức) trong năm 2024 và tỷ lệ tăng trưởng của chỉ số VN-Index trong năm 2024 bé hơn 5% thì tỷ lệ phát hành tối đa là 1,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành và tỷ lệ phát hành tương ứng với LNST thực tế năm 2024 bằng 80% của kịch bản 1.

Hình 1: Tóm tắt kế hoạch ESOP cho năm tài chính 2024 và kế hoạch thưởng bằng tiền mặt đã được thông qua

Tiêu chuẩn

ESOP cho năm tài chính 2024

Thưởng cho HĐQT và ban lãnh đạo chủ chốt

LNST thực tế năm 2024 < LNST thực tế năm 2023 (1.971 tỷ đồng)

Tỷ lệ phát hành là 0%

0

LNST thực tế năm 2023 (1.971 tỷ đồng) ≤ LNST thực tế năm 2024 < kế hoạch LNST năm 2024 (2.089 tỷ đồng)

Tỷ lệ phát hành là 0,35%

35 tỷ đồng 

Kế hoạch LNST năm 2024 (2.089 tỷ đồng) ≤ LNST thực tế năm 2024 < 111% kế hoạch LNST năm 2024 (2.319 tỷ đồng)

Tỷ lệ phát hành là 0,9% nếu LNST thực tế năm 2024 bằng kế hoạch LNST năm 2024. Mức tăng 0,049% cho mỗi 1% LNST vượt kế hoạch năm 2024 (*)

50 tỷ đồng 

LNST thực tế năm 2024 ≥ 111% kế hoạch LNST năm 2024 (2.319 tỷ đồng)

Tỷ lệ phát hành là 1,4% nếu LNST thực tế năm 2024 bằng 111% kế hoạch LNST năm 2024. Mức tăng 0,062% cho mỗi 1% LNST vượt 111% kế hoạch LNST năm 2024

Nguồn: PNJ, Vietcap. Lưu ý: (*) Nếu LNST thực tế năm 2024 bằng 101% kế hoạch LNST năm 2024 thì tỷ lệ phát hành sẽ là 0,9% + 1%*100*0,049% = 0,95%.

* 56,84% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã chấp thuận đề xuất phát hành ESOP cho 3 lãnh đạo chủ chốt của PNJ trong năm 2024. PNJ đang xem xét lại điều lệ, quy định và chưa công bố kết quả chính thức của đề xuất này. Cụ thể, PNJ đề xuất phát hành 1,8 triệu cổ phiếu (tương đương 0,54% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 20.000 đồng/cổ phiếu cho 3 lãnh đạo chủ chốt của PNJ là bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT, ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và bà Đặng Thị Lài – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính. Ban lãnh đạo tin rằng sự đóng góp của các lãnh đạo chủ chốt này rất quan trọng đối với KQKD của PNJ trong giai đoạn 2018 – 2023.

* Các thông tin khác về hoạt động kinh doanh của PNJ:

- Vàng nguyên liệu: Theo PNJ, do vàng nguyên liệu chiếm khoảng 50% tổng giá vốn hàng bán của PNJ, biến động giá vàng có tác động đến giá vốn hàng bán của PNJ. Để giảm thiểu tác động tiêu cực từ biến động giá vàng, PNJ điều chỉnh giá bán khi vàng nguyên liệu của công ty tăng hơn 5%. Ngoài ra, sự khan hiếm vàng nguyên liệu chất lượng cao, cùng với việc một số cửa hàng vàng trong nước (là nhà cung cấp của PNJ) đóng cửa trong thời gian gần đây cũng phần nào ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu vàng của PNJ.

- KQKD ở miền Bắc cải thiện: Ban lãnh đạo ước tính đóng góp doanh thu của thị trường miền Bắc tăng khoảng 1,5 lần từ 8%-9% lên 12%-13,5% do khách hàng trẻ địa phương đã quen thuộc và ngày càng đánh giá cao hình ảnh thương hiệu của PNJ.

Powered by Froala Editor