PNJ – KQKD quý 4 khả quan giúp lợi nhuận ròng tăng 9% YoY trong năm 2023 – Báo cáo KQKD
 • 2024-01-31T00:00:00
 • Phân tích doanh nghiệp
 • KQKD năm 2023: Doanh thu thuần đạt 33,1 nghìn tỷ đồng (-2,2% YoY) và LNST đạt 2,0 nghìn tỷ đồng (+8,9% YoY), lần lượt hoàn thành 103% và 108% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi và vượt kỳ vọng của chúng tôi do kết quả tốt hơn so với dự kiến của (1) doanh thu thuần và (2) biên lợi nhuận từ HĐKD. Doanh thu bán lẻ (58% tổng doanh thu) giảm 8% YoY vào năm 2023, thấp hơn mức giảm 11% trong 9 tháng đầu năm 2023. Mặt khác, doanh thu bán buôn (9% tổng doanh thu) giảm 31% YoY vào năm 2023.
 • KQKD quý 4/2023: Doanh thu thuần đạt 9,8 nghìn tỷ đồng (+18% YoY; +41% QoQ) và LNST đạt 632 tỷ đồng (+34% YoY; +150% QoQ). Doanh thu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ doanh số bán vàng miếng tăng 75% YoY. LNST tăng trưởng mạnh hơn nhờ (1) biên lợi nhuận gộp của doanh thu bán lẻ tăng ~490 điểm cơ bản YoY và (2) PNJ hoàn nhập một phần chi phí marketing dự phòng, giúp tiết kiệm chi phí SG&A trong quý 4. Ngoài ra, doanh số bán lẻ tăng 34% QoQ trong quý 4, điều này rất đáng khích lệ trong bối cảnh mức tiêu thụ yếu trên diện rộng.
 • KQKD tháng 12/2023: Doanh thu thuần của PNJ đạt 3,6 nghìn tỷ đồng (+29% YoY; +17% MoM) và LNST đạt 239 tỷ đồng (+42% YoY; +20% MoM). Doanh số bán lẻ của PNJ tăng 16% MoM và 3% YoY. Doanh số bán vàng miếng tăng 24% MoM và 125% YoY trong tháng 12, nguyên nhân chủ yếu do giá vàng trong nước tăng kể từ tháng 11/2023.
 • Khả năng sinh lời: Biên lợi nhuận từ HĐKD của PNJ tăng nhẹ 40 điểm cơ bản YoY vào năm 2023 nhờ biên lợi nhuận gộp tăng 80 điểm cơ bản YoY. Động lực chính giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp là biên lợi nhuận gộp của doanh số bán lẻ tăng 300 điểm cơ bản YoY (theo ước tính của chúng tôi) nhờ cơ cấu sản phẩm được cải thiện, đặc biệt đóng góp thấp hơn từ doanh thu của các sản phẩm có giá trị trung bình trên một hoá đơn lớn, vốn có biên lợi nhuận gộp thấp.
 • Mở rộng cửa hàng: PNJ mở 48 cửa hàng vàng mới nhưng đóng cửa 7 cửa hàng bạc, 3 cửa hàng PNJ Watch và 2 cửa hàng PNJ Art vào năm 2023. Số lượng cửa hàng của PNJ tăng 36 cửa hàng YoY lên 400 cửa hàng vào cuối năm 2023. Chúng tôi lưu ý rằng các cửa hàng mới đã được mở rộng chủ yếu nằm ở đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, cũng như miền Trung.
 • Quan điểm của chúng tôi: Chúng tôi tin rằng PNJ đã đạt được KQKD vượt trội trong số các nhà bán lẻ sản phẩm tiêu dùng thiết yếu vào năm 2023, vượt kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng đối với dự báo năm 2024 của chúng tôi cho PNJ, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

KQKD quý 4 và 2023 của PNJ

Tỷ đồng

Q4 2022

Q4 2023

YoY

2022A

2023A

YoY

Dự báo 2023

KQ 2023/dự báo 2023

Doanh thu thuần

8.302

9.760

18%

33.876

33.137

-2%

32.307

103%

 • Bán lẻ*

5.631

5.619

0%

21.129

19.481

-8%

19.228

101%

 • Bán buôn*

961

720

-25%

4.142

2.879

-31%

2.899

99%

 • Vàng miếng*

1.930

3.381

75%

8.721

10.544

21%

9.724

108%

 • Khác*

104

128

23%

540

569

5%

648

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LN gộp

1.469

1.751

19%

5.927

6.059

2%

5.922

102%

Chi phí SG&A

-857

-950

11%

-3.502

-3.529

1%

-3.586

98%

LN từ HĐKD

612

801

31%

2.425

2.530

4%

2.336

108%

LNST

470

632

34%

1.811

1.971

9%

1.823

108%

Biên LN gộp

17,7%

17,9%

 

17,5%

18,3%

 

18,3%

 

SG&A/doanh thu thuần

10,3%

9,7%

 

10,3%

10,7%

 

11,1%

 

SG&A/doanh thu bán lẻ

15,2%

16,9%

 

16,6%

18,1%

 

18,6%

 

Biên LN từ HĐKD

7,4%

8,2%

 

7,2%

7,6%

 

7,2%

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS 

5,7%

6,5%

 

5,3%

5,9%

 

5,6%

 

Nguồn: PNJ, Vietcap (*doanh thu mảng là doanh thu gộp)

Powered by Froala Editor