PNJ - Doanh thu bán lẻ tăng mạnh đạt 12% YoY, LNST giảm 1% YoY - Báo cáo KQKD
  • 2024-04-22T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • KQKD quý 1/2024: Doanh thu thuần đạt 12,6 nghìn tỷ đồng (+29% YoY) và LNST đạt 738 tỷ đồng (-1% YoY), hoàn thành lần lượt 35% và 33% dự báo cả năm của chúng tôi. Doanh thu vượt kỳ vọng của chúng tôi do doanh thu bán vàng miếng cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, mảng vàng miếng có biên lợi nhuận gộp thấp và chi phí hoạt động cao hơn dự kiến, dẫn đến LNST quý 1 thấp hơn so với dự báo của chúng tôi.
  • KQKD quý 1 theo mảng: Doanh thu bán lẻ (51% tổng doanh thu quý 1) tăng 12% YoY nhờ đóng góp từ các bộ sưu tập mới và các chiến dịch marketing hiệu quả. Doanh thu bán buôn (8% tổng doanh thu quý 1) tăng 8% YoY. Doanh thu vàng miếng (41% tổng doanh thu quý 1) tăng mạnh 66% YoY, mà chúng tôi cho rằng chủ yếu nhờ giá vàng trong nước tăng so với cùng kỳ năm trước trong quý 1/2024.
  • Tháng 3/2024: Doanh thu thuần tăng 46% YoY và LNST giảm 3% YoY. Điều này chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh thu vàng miếng tăng mạnh 118% YoY, chiếm 42% tổng doanh thu trong tháng 3.
  • Khả năng sinh lời: Biên lợi nhuận gộp của PNJ giảm 233 điểm cơ bản YoY xuống 17,1% trong quý 1/2024 chủ yếu do đóng góp doanh thu cao hơn từ mảng vàng miếng so với cùng kỳ năm trước trong quý 1. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp quý 1/2024 của mảng bán lẻ tăng 26 điểm cơ bản YoY, theo ước tính của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp chung của PNJ sẽ cải thiện trong tương lai nhờ (1) đóng góp của doanh thu bán vàng miếng quay về mức bình thường và (2) doanh thu bán lẻ cải thiện. Ngược lại, chi phí hoạt động tăng 29% YoY, vượt kỳ vọng của chúng tôi, chủ yếu do chi phí lương cao hơn 35% YoY. 
  • Mở rộng cửa hàng: Trong quý 1/2024, số lượng cửa hàng của PNJ tăng thêm 1 cửa hàng (cụ thể là cửa hàng vàng) so với cuối năm 2023, đạt tổng cộng 401 cửa hàng tính đến cuối tháng 3/2024.
  • Quan điểm của chúng tôi: Nhìn chung, chúng tôi cho rằng PNJ đã đạt được tăng trưởng doanh thu bán lẻ mạnh mẽ trong quý 1/2024, trong khi đóng góp từ doanh thu bán vàng miếng cao hơn dự kiến có khả năng sẽ làm giảm biên lợi nhuận gộp chung của PNJ. Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo năm 2024 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

KQKD quý 1/2024 của PNJ

Tỷ đồng

Quý 1/2023

Quý 1/2024

YoY

Dự báo 2024

Q1 2024/dự báo 2024

Doanh thu thuần

9.796

12.594

29%

36.353

35%

-        Bán lẻ

5.723

6.415

12%

21.977

29%

-        Bán buôn

886

953

8%

3.022

32%

-        Vàng miếng

3.132

5.208

66%

11.071

47%

-        Khác

149

102

-32%

569

18%

Lợi nhuận gộp

1.900

2.149

13%

7.009

31%

Chi phí SG&A

-935

-1.203

29%

-4.198

29%

LN từ HĐKD

965

946

-2%

2.811

34%

LNST

749

738

-1%

2.209

33%

Biên lợi nhuận gộp

19,4%

17,1%

 

19,3%

 

Chi phí SG&A/doanh thu thuần

9,5%

9,6%


11,5%

 

Chi phí SG&A/doanh thu bán lẻ

16,3%

18,8%


19,1%

 

Biên LN từ HĐKD

9,9%

7,5%


7,7%

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS

7,6%

5,9%


6,1%

 

Nguồn: PNJ, Vietcap (*doanh thu theo mảng là doanh thu gộp)

Powered by Froala Editor