PHR – Lợi nhuận ròng quý 1/2024 giảm YoY; phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-24T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) công bố KQKD quý 1/2024 với doanh thu giảm 1% YoY còn 323 tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 68% YoY đạt 73 tỷ đồng, lần lượt tương ứng 23% và 18% dự báo cả năm 2024 của chúng tôi. Lợi nhuận giảm YoY chủ yếu do 200 tỷ đồng thu nhập bồi thường từ Khu công nghiệp (KCN) VSIP III được ghi nhận vào quý 1/2023 trong khi không có khoản thu nhập tương tự trong quý 1/2024.
  • Lợi nhuận gộp của mảng cao su và gỗ tăng 83% YoY trong quý 1/2024, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp và giá bán trung bình (ASP) của cao su phục hồi đáng kể. Trong khi đó, dựa trên KQKD sơ bộ công bố vào tháng 3, tổng mức tiêu thụ cao su của PHR trong đã giảm còn ~4.400 tấn (-21% YoY) trong quý 1/2024, chỉ hoàn thành 14% dự báo cả năm của chúng tôi vì quý 1 thường là mùa thấp điểm cho các doanh nghiệp sản xuất cao su.
  • Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 đạt 401 tỷ đồng (-35% YoY) của chúng tôi cho PHR, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Chúng tôi hiện kỳ vọng PHR sẽ nhận được 75 tỷ đồng thu nhập bồi thường từ KCN VSIP III vì PHR được hưởng 20% lợi nhuận gộp mà KCN VSIP III tạo ra từ 691 ha đất cao su được chuyển đổi (trong tổng cộng 1.000 ha diện tích KCN VSIP III).

KQKD quý 1/2024 của PHR

Tỷ đồng

Q1 

2023 

Q1  

2024 

YoY 

Dự báo 2024 

Q1 2024/

Dự báo 2024

Doanh thu thuần

326

323

-1%

1.419

23%

- Cao su & gỗ 

308

306

-1%

1.287

24%

- KCN

18

18

-2%

132

14%

Lợi nhuận gộp

46

72

57%

292

25%

Chi phí SG&A 

-29

-29

1%

-131

22%

LN từ HĐKD

18

44

147%

161

27%

Thu nhập tài chính

39

30

-25%

187

16%

       - Cổ tức

0

0

N.M.

17

0%

Chi phí tài chính

-5

-4

-13%

-30

15%

Thu nhập thuần từ CTLK

26

21

-18%

91

24%

Thu nhập thuần khác

205

0

N.M.

115

0%

       - Bồi thường 

200

0

N.M.

75

0%

       - Khác

5

0

N.M.

40

0%

LNTT

284

90

-68%

525

17%

LNST sau lợi ích CĐTS

228

73

-68%

401

18%

     

 

 

 

 

 

Biên LN gộp

14,2%

22,4%

 

20,6%

 

- Cao su & gỗ 

10,4%

19,2%

 

15,0%

 

- KCN

78,2%

77,8%

 

74,9%

 

Biên LN từ HĐKD

5,4%

13,5%

 

11,4%

 

Biên LN ròng

69,9%

22,6%

 

28,2%

 

Nguồn: PHR, dự báo của Vietcap (cập nhật ngày 21/03/2024)

Powered by Froala Editor