Phân tích kỹ thuật - VN-Index vượt đỉnh, củng cố đà tăng
  • 2024-02-28T00:00:00
  • Phân tích kỹ thuật

Với việc vượt qua vùng kháng cự tại 1.240-1.245 điểm, VN-Index đã vượt qua đỉnh tháng 9/2023 cũng như đường trendline giảm giá nối các đỉnh tháng 3 và 5/2022 với đỉnh tháng 9/2023. Do đó, xu hướng tăng điểm trung hạn của chỉ số kéo dài gần 4 tháng qua tiếp tục được củng cố với ngưỡng kháng cự mạnh tiếp theo ở vùng 1.285-1.290 điểm. Mặc dù vậy, trạng thái quá mua của thị trường có thể sẽ tạo ra những nhịp rung lắc trong quá trình tăng điểm của VN-Index.

Powered by Froala Editor