Phân tích kỹ thuật - VN-Index nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng
  • 2024-04-01T00:00:00
  • Phân tích kỹ thuật

Dự báo ngày mai, VN-Index sẽ dao động trong biên độ từ 1.275-1.282 điểm giữa các đường trung bình động MA10 (hiện là hỗ trợ) và MA5 (hiện là kháng cự). Nếu lực bán yếu đi giúp chỉ số tạo được sự cân bằng trên MA10 hoặc tích cực hơn là tăng trở lại và vượt qua MA5, quán tính tăng của thị trường sẽ được cải thiện.

Powered by Froala Editor