Phân tích kỹ thuật - VN-Index được hỗ trợ bởi đường MA5
  • 2024-03-06T00:00:00
  • Phân tích kỹ thuật

Dự báo ngày mai, VN-Index sẽ kiểm định lại hỗ trợ MA5 tại 1.260 điểm và có thể sẽ hồi phục từ ngưỡng này để tiếp tục xu hướng tăng hướng lên kháng cự mạnh tại 1.285-1.290 điểm. Tuy nhiên, nếu áp lực bán còn mạnh khiến hỗ trợ MA5 bị vi phạm, VN-Index có thể thoái lui xuống hỗ trợ của đường MA10 tại 1.245-1.250 điểm để tìm kiểm điểm cân bằng ngắn hạn.

Powered by Froala Editor