Phân tích kỹ thuật - VN-Index được hỗ trợ bởi đường MA50
  • 2024-06-25T00:00:00
  • Phân tích kỹ thuật
Dự báo ngày mai, VN-Index có thể tiếp tục xuất hiện các nỗ lực hồi phục để kiểm định kháng cự của đường MA5 tại vùng 1.265-1.267 điểm. Nếu lực mua được cải thiện giúp chỉ số đóng cửa trên mốc này, đà hồi phục có thể sẽ kéo dài, giúp VN-Index hướng lên kháng cự mạnh hơn của các đường MA10, MA20 tại vùng 1.275-1.280 điểm. Ngược lại, nếu lực bán gia tăng khiến VN-Index đảo chiều giảm dưới MA100 tại 1.248 điểm, xu hướng điều chỉnh giảm sẽ tiếp tục.


Powered by Froala Editor