Phân tích kỹ thuật - VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong 2 tháng
  • 2024-06-04T00:00:00
  • Phân tích kỹ thuật

Dự báo ngày mai, VN-Index có thể có quán tính điều chỉnh giảm trước áp lực bán chốt lãi từ kháng cự đỉnh tháng 3 tại 1.290 điểm. Nhiều khả năng chỉ số sẽ cần kiểm định lại hỗ trợ MA5 ngày hiện nằm tại vùng 1.273 điểm. Nếu áp lực bán không mạnh và được hấp thụ tốt bởi lực mua từ hỗ trợ, VN-Index sẽ thu hẹp mức giảm về phía cuối ngày. Ở kịch bản này, chúng tôi dự báo chỉ số sẽ có xu hướng tăng điểm sau đó để hướng lên vùng 1.310 điểm.

Powered by Froala Editor