Phân tích kỹ thuật - VN-Index có thể cần thêm sự điều chỉnh giảm
  • 2024-01-24T00:00:00
  • Phân tích kỹ thuật

Dự báo ngày mai, VN-Index có thể sẽ tiếp tục thoái lui để kiểm tra đường MA10 tại 1.168 điểm, hỗ trợ quan trọng của tín hiệu ngắn hạn Tích cực hiện tại. Nếu VN-Index có thể đạt điểm cân bằng tại đây với lực bán không mạnh, phản ánh qua các mẫu nến dạng Spinning top với thanh khoản giảm, chỉ số sẽ sớm quay trở lại đà tăng sau đó. Ngược lại, nếu VN-Index tiếp tục vi phạm đường MA10, đà điều chỉnh giảm có thể sẽ kéo dài đến đường MA20 tại 1.158-1.160 điểm.

Powered by Froala Editor