Phân tích kỹ thuật - Tín hiệu ngắn hạn chuyển Tiêu cực
  • 2024-06-24T00:00:00
  • Phân tích kỹ thuật

Dự báo ngày mai, VN-Index sẽ có quán tính giảm để kiểm định hỗ trợ MA100 ngày tại vùng 1.245-1.247 điểm. Với việc lực bán đã được hấp thụ một phần vào phiên giảm đầu tuần, chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ có những nỗ lực để đạt được một sự cân bằng ngắn hạn. Khi đó, VN-Index sẽ có cơ hội hồi phục lại ở những phiên sau đó với kháng cự hiện nằm tại vùng 1.265-1.270 điểm. Ngược lại, nếu tiếp tục giảm và đóng cửa dưới 1.245 điểm, VN-Index sẽ đánh mất tín hiệu Tích cực của xu hướng trung hạn.

Powered by Froala Editor