Phân tích kỹ thuật - Tín hiệu của VNMidcap, VNSmallcap, HNX-Index vẫn duy trì Tích cực
  • 2024-05-30T00:00:00
  • Phân tích kỹ thuật
Dự báo ngày mai, VN-Index vẫn sẽ còn quán tính giảm và có xu hướng kiểm định lại hỗ trợ MA20 tại 1.260 điểm. Sau đó, chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ có xu hướng hồi phục về phía cuối ngày với những chuyển động khả quan hơn của nhóm VNMidcap và VNSmallcap. VN-Index sẽ kiểm định lại kháng cự của đường MA10 ngày tại 1.272 điểm trong nỗ lực khôi phục lại tín hiệu tăng ngắn hạn.

Powered by Froala Editor