PC1 – ĐHCĐ tập trung hơn vào mảng bất động sản khu công nghiệp, LNST cốt lõi quý 1 phù hợp với kỳ vọng – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên của CTCP Tập Đoàn PC1 (PC1) vào ngày 26/04/2024. Nhìn chung, ban lãnh đạo tự tin hoàn thành và vượt mục tiêu năm 2024.
  • PC1 đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 10,8 nghìn tỷ đồng (+39% YoY) và LNST trước lợi ích CĐTS thận trọng ở mức 525 tỷ đồng (+73% YoY), lần lượt hoàn thành 99% và 66% dự báo tương ứng của chúng tôi. Chênh lệch giữa kế hoạch lợi nhuận của công ty và dự báo của chúng tôi chủ yếu do các giả định thận trọng của ban lãnh đạo về lỗ tỷ giá. LNST cốt lõi quý 1 của công ty đạt 147 tỷ đồng (+9 lần YoY) và hoàn thành 24% dự báo cả năm của chúng tôi trong khi LNST báo cáo hoàn thành 14% dự báo năm 2024 của chúng tôi do lỗ tỷ giá đáng kể.
  • Chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm nhẹ đối với dự báo LNST báo cáo năm 2024 của chúng tôi do doanh thu và biên lợi nhuận từ mảng xây lắp điện có thể thấp hơn cũng như khoản lỗ tỷ giá cao hơn dự kiến, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận cao hơn dự kiến từ mảng niken và lợi nhuận được chia cao hơn dự kiến trong quý 1 ( hoàn thành 46% dự báo cả năm của chúng tôi), dù cần thêm đánh giá chi tiết. Cụ thể, tính cấp thiết trong việc đáp ứng thời hạn của dự án đường dây 500kv có thể khiến chi phí cao hơn, dẫn đến biên lợi nhuận gộp của mảng xây lắp điện thấp hơn.
  • Tại ĐHCĐ, Chủ tịch HĐQT đã chia sẻ thông tin về chiến lược kinh doanh giai đoạn 2023-2030, trong đó ưu tiên hàng đầu của công ty là phát triển thêm bất động sản khu công nghiệp và thương mại, ưu tiên thứ hai là mở rộng dịch vụ EPC cho các dự án năng lượng tái tạo ở nước ngoài (như Úc, Lào), và ưu tiên thứ ba là mở rộng công suất năng lượng tái tạo. Chúng tôi duy trì dự báo công ty sẽ bổ sung 150 MW điện gió trong năm 2026 vì chúng tôi kỳ vọng việc công bố cơ chế giá mới trong nửa cuối năm 2024 sẽ thu hút đầu tư trở lại vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. 
  • Cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu) thực hiện trong quý 4/2024.
  • PC1 đặt ra tỷ lệ cổ tức năm 2024 ở mức 15% (công ty chưa công bố thêm thông tin chi tiết về việc chia cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu nhưng Chủ tịch HĐQT cho rằng khả năng chia cổ tức cổ phiếu là cao hơn) so với dự báo của chúng tôi là không chia cổ tức.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho PC1 với giá mục tiêu là 28.600 đồng/cổ phiếu.

KQKD của mảng xây lắp điện ở mức thấp trong quý 1. Lợi nhuận gộp của mảng xây lắp điện tăng 24% YoY đạt 54 tỷ đồng, hoàn thành 12% dự báo cả năm của chúng tôi trong khi biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ 10 điểm cơ bản lên 9,6%. Lợi nhuận gộp của mảng sản xuất trụ điện tăng 11,0 lần đạt 29 tỷ đồng so với mức thấp của quý 1/2023, hoàn thành 18% dự báo cả năm của chúng tôi. Tại ĐHCĐ, doanh thu từ mảng xây lắp điện dự kiến đạt 5 nghìn tỷ đồng, tương ứng 100% dự báo cả năm của chúng tôi, trong đó 2,1 nghìn tỷ đồng sẽ được ghi nhận trong quý 2/2024 để hoàn thành khối lượng công việc của PC1 cho dự án đường dây 500kV mạch 3. Tuy nhiên, dù liên tục là nhà thầu hoàn thành sớm nhất các cột mốc của dự án 500kV, PC1 hiện đang hạn chế ký hợp đồng mới ở dự án này do lo ngại không kịp tiến độ, trong bối cảnh áp lực tiến độ rất lớn từ chủ đầu tư cũng như nguồn cung nguyên liệu khan hiếm. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận năm 2024 của chúng tôi đối với mảng xây lắp điện, có thể do doanh thu từ đường dây truyền tải quốc gia thứ ba thấp hơn dự kiến.

KQKD của mảng niken tăng mạnh trong quý 1. PC1 đặt kế hoạch doanh thu và LNST lần lượt đạt 1 nghìn tỷ đồng và ~200 tỷ đồng cho mảng niken trong năm 2024. LNST mục tiêu là 200 nghìn tỷ đồng cao hơn 63% so với dự báo của chúng tôi chủ yếu do chất lượng cao hơn dự kiến và giá bán trung bình cao hơn 6% (kế hoạch đạt 17.000 USD/tấn so với dự báo của chúng tôi là 16.000 USD/tấn). Trong quý 1/2024, mảng niken ghi nhận doanh thu và lợi nhuận gộp lần lượt đạt 478 tỷ đồng và 135 tỷ đồng, hoàn thành 44% và 46% dự báo tương ứng của chúng tôi cho năm 2024.

KQKD quý 1/2024 của PC1

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY

 % dự báo 2024 của Vietcap 

Doanh thu 

1.505

2.165

44%

20%

Xây lắp điện*

464

564

22%

11%

Sản xuất trụ điện

88

287

225%

18%

Phát điện

389

355

-9%

23%

BĐS

7

18

173%

66%

Niken (57% cổ phần)

0

478

N.M.

44%

KCN Nomura (70% cổ phần)

120

120

0%

19%

Khác

437

342

-22%

33%

Lợi nhuận gộp

308

439

43%

22%

Xây lắp điện*

44

54

24%

12%

Sản xuất trụ điện

2

29

1148%

18%

Phát điện

223

179

-20%

21%

BĐS

4

8

87%

42%

Niken (57% cổ phần)

0

135

N.M.

46%

KCN Nomura (70% cổ phần)

21

22

4%

15%

Khác

13

12

-11%

26%

Chi phí bán hàng & QLDN

-67

-105

56%

24%

LN từ HĐKD

241

334

39%

22%

Thu nhập tài chính

65

44

-32%

38%

Chi phí tài chính

-212

-270

28%

34%

    Trong đó: chi phí lãi vay

-202

-181

-11%

24%

    Lỗ tỷ giá

-1

-84

5714%

234%

Lợi nhuận từ công ty LDLK

4

49

1190%

46%

Thu nhập khác

-13

0

-100%

N.M.

LNTT

84

157

86%

17%

LNST trước lợi ích CĐTS

79

129

63%

16%

Lợi ích CĐTS

-65

-49

-25%

24%

LNST sau lợi ích CĐTS

15

81

449%

14%

LNST sau lợi ích CĐTS, điều chỉnh cho các khoản lãi/lỗ bất thường

16

147

832%

24%

Nguồn: PC1, Vietcap  (*Mảng xây dựng liên quan đến điện bao gồm các hoạt động xây lắp lưới điện và hợp đồng EPC cho các dự án năng lượng tái tạo. “Khác” chủ yếu bao gồm giao dịch mua bán máy móc có lợi nhuận thấp).

Powered by Froala Editor