NT2 [KÉM KHẢ QUAN -18,5%] - Sản lượng điện thương phẩm thấp kỷ lục tạo áp lực lên lợi nhuận năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-01-24T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi giảm giá mục tiêu cho CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) thêm 14,5% xuống 20.100 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG xuống KÉM KHẢ QUAN. 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi đến từ dự báo LNST báo cáo giai đoạn 2024-2028 thấp hơn 23% của chúng tôi, có tác động lớn hơn giả định WACC thấp hơn nhẹ của chúng tôi. Chúng tôi giảm giả định WACC thêm 0,3 điểm phần trăm xuống 12,6% khi chúng tôi tăng giả định về tỷ lệ nợ vay trên vốn từ 5% trước đây lên 10%, đây là tỷ lệ nợ vay trên vốn trung bình dự phóng của chúng tôi cho NT2 trong 3 năm tới. 

- Dự báo LNST báo cáo giai đoạn 2024-2028 thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do chúng tôi giảm dự báo LNST báo cáo năm 2024 từ 458 tỷ đồng trước đây xuống mức lỗ ròng 249 tỷ đồng. Điều này chủ yếu do chúng tôi giảm dự báo sản lượng điện thương phẩm năm 2024 thêm 49% còn 1,9 tỷ kWh (-33% YoY), dựa trên kế hoạch huy động ở mức thấp đáng kể của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC) đối với NT2 (theo các doanh nghiệp trong ngành). Ngoài ra, chúng tôi đã giảm 25% dự báo LNST báo cáo năm 2025, chủ yếu do dự báo sản lượng điện thương phẩm thấp hơn 9% dựa trên mức giảm đáng kể trong dự báo sản lượng điện thương phẩm năm 2024 của chúng tôi. 


Powered by Froala Editor