NT2 – EVN tăng kế hoạch huy động, lợi nhuận bất thường dự kiến hỗ trợ kế hoạch lợi nhuận của NT2 – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-05-29T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vào ngày 29/5/2024. Nhìn chung, ban lãnh đạo tự tin sẽ không ghi nhận lỗ trong năm 2024 sau kết quả quý 2 sơ bộ khả quan so với mức lỗ ròng cả năm dự báo của chúng tôi là 116 tỷ đồng.
  • NT2 đặt mục tiêu năm 2024 với doanh thu 6.340 tỷ đồng (-1% YoY) và LNST là 68 tỷ đồng (-86% YoY) so với dự báo lỗ 116 tỷ đồng cho năm 2024 của chúng tôi. Chênh lệch trong kế hoạch lợi nhuận của NT2 so với dự báo lỗ của chúng tôi chủ yếu do dự báo sản lượng điện thương phẩm tích cực của NT2 là 3,2 tỷ kWh (+11% YoY), tương đương 155% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • NT2 dự kiến mức bồi thường lỗ tỷ giá 177 tỷ đồng sẽ được nhận vào năm 2024, phù hợp với dự báo của chúng tôi. NT2 cũng kỳ vọng sẽ ghi nhận doanh thu 89 tỷ đồng vào năm 2024 từ phí dịch vụ môi trường rừng trong giai đoạn 2019-2023, tương ứng tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận năm 2024 của chúng tôi.
  • NT2 công bố sản lượng điện thương phẩm sơ bộ quý 2/2024 tích cực đạt 1.021 triệu kWh (-3% YoY) và LNTT 159 tỷ đồng (+1% YoY) sau kế hoạch huy động 1.008 triệu kWh của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia (NLDC) cao hơn 3 lần so với kế hoạch cũ là 315 triệu kWh. Theo đó, NT2 kỳ vọng sẽ hòa vốn trong nửa đầu năm 2024 với sản lượng điện thương phẩm là 1.173 triệu kWh. Ban lãnh đạo NT2 cũng kỳ vọng sản lượng điện thương phẩm cao trong quý 4 sẽ bù đắp khoản lỗ dự kiến trong quý 3 để đạt được kế hoạch LNST năm 2024 là 68 tỷ đồng. Chúng tôi lưu ý rằng NT2 chưa nhận được kế hoạch huy động mới của NLDC cho nửa cuối năm 2024.
  • Cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 với trị giá 1.500 đồng/cổ phiếu – phù hợp với dự báo của chúng tôi, đợt đầu tiên trả cổ tức bằng tiền mặt 700 đồng/cổ phiếu vào ngày 29/3/2024. Ngoài ra, cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức cho năm 2024 so với dự báo của chúng tôi là 1.000 đồng/cổ phiếu.
  • Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận năm 2024 của chúng tôi nhờ doanh thu 89 tỷ đồng từ phí dịch vụ môi trường rừng và mức huy động từ NT2 cao hơn của NLDC trong quý 2, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

NT2 đảm bảo đủ nguồn cung từ GAS. Trong ĐHCĐ, ban lãnh đạo công bố sản lượng khí cam kết hàng năm từ GAS là 784 triệu m3/năm cho đến năm 2036. Mặc dù nguồn cung khí nội địa ở khu vực Đông Nam Bộ đang suy giảm, nguồn cung khí cam kết bao tiêu cho Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2 hết hạn vào năm 2024 và 2025 sẽ đảm bảo cung cấp đủ khí cho NT2 theo hợp đồng cung cấp khí đã ký với GAS. Với nguồn cung cấp khí đầy đủ, NT2 kỳ vọng sản lượng điện thương phẩm năm 2025 sẽ quay trở lại mức trung bình 10 năm là 4 tỷ kWh, phù hợp với dự báo của chúng tôi, đảm bảo khả năng ghi nhận lợi nhuận của NT2 vào năm 2025.

NT2 tự tin cạnh tranh với hầu hết các nhà máy điện khí/LNG mới trên thị trường phát điện cạnh tranh do giá khí thấp hơn dù hiệu suất thấp hơn. Giá khí đầu vào của NT2 thấp hơn khoảng 22% so với các nhà máy điện khí/LNG mới do nguồn cung khí trong nước rẻ hơn (9,3 USD/triệu BTU) cho NT2 so với giá khí LNG cao (12 USD/triệu BTU), theo ban lãnh đạo của NT2. Ngoài ra, trong trường hợp NT2 sử dụng hỗn hợp khí tự nhiên trong nước và LNG nhập khẩu (được Bộ Công Thương xem xét) vẫn giúp NT2 duy trì lợi thế chi phí thấp do cơ chế giá LNG được áp dụng tương tự cho cả NT2 và các nhà máy điện khí/LNG mới.

Powered by Froala Editor