NLG - Bàn giao BĐS và bán cổ phần Paragon dự kiến hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS 5% trong năm 2024 - Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-04-22T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) vào ngày 20/4.
  • Cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2024 của ban lãnh đạo với doanh thu 6,7 nghìn tỷ đồng (+109% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS 506 tỷ đồng (+5% YoY). Chúng tôi lưu ý rằng nếu bao gồm dự án không hợp nhất Mizuki Park, kế hoạch của NLG tương ứng doanh thu bất động sản cốt lõi năm 2024 là 6,73 nghìn tỷ đồng (-4% YoY). Kế hoạch doanh thu bất động sản cốt lõi và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 của NLG lần lượt tương đương 107% và 92% dự báo tương ứng của chúng tôi, mà chúng tôi cho rằng chênh lệch này chủ yếu do chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) cao hơn dự kiến.
  • Cổ đông đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023 bao gồm tổng cổ tức bằng tiền mặt là 192 tỷ đồng – tương đương 500 đồng/cổ phiếu (lợi suất 1,4%) — dự kiến được trả vào quý 2/2024.
  • Các cổ đông đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 là 192 tỷ đồng – tương đương 500 đồng/cổ phiếu (lợi suất 1,4%). Nếu LNST sau lợi ích CĐTS thực tế năm 2024 vượt 30% kế hoạch, tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt sẽ tăng tương ứng nhưng không vượt quá 10% mệnh giá. Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh, cổ tức 2024 sẽ được tạm ứng 250 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2024 hoặc thời điểm khác, và được thanh toán phần còn lại sau ĐHCĐ thường niên năm 2025.
  • Cổ đông thông qua phương án phát hành ESOP tối đa 446.276 cổ phiếu (tương đương 0,1% số cổ phiếu lưu hành hiện tại) vào năm 2024 với thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm. Đây là lượng cổ phiếu đợt 3 của chương trình ESOP 2021.

 Ban lãnh đạo dự kiến sẽ ghi nhận bàn giao chính dự án Akari City Giai đoạn 2 và Cần Thơ trong năm 2024. NLG đặt kế hoạch doanh thu bất động sản năm 2024 (bao gồm dự án không hợp nhất Mizuki Park) là 6,73 nghìn tỷ đồng (-4% YoY), chủ yếu đến từ việc bắt đầu bàn giao gần 1.000 căn hộ tại Akari City Giai đoạn 2 trong quý 4/2024 (tương đương với doanh thu khoảng 3 nghìn tỷ đồng, theo ước tính của chúng tôi) và Cần Thơ (với doanh thu trên 2 nghìn tỷ đồng, theo ban lãnh đạo).

Ban lãnh đạo đặt mục tiêu tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 là 5% YoY. Ban lãnh đạo kỳ vọng (1) việc bàn giao bất động sản (như đã đề cập ở trên), (2) ghi nhận chuyển nhượng 25% cổ phần đối với dự án Paragon và (3) bán đất thương mại (chi tiết chưa được công bố) sẽ hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận năm 2024. Kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 thấp hơn 8% so với dự báo của chúng tôi (549 tỷ đồng; +13% YoY), chủ yếu do chi phí SG&A cao hơn dự kiến.

Ban lãnh đạo đặt mục tiêu doanh số bán hàng năm 2024 gấp 2,5 lần YoY. NLG đặt mục tiêu doanh số bán hàng năm 2024 là 9,55 nghìn tỷ đồng (gấp 2,5 lần YoY), chủ yếu được thúc đẩy bởi dự án Southgate, Mizuki Park, Cần Thơ và các căn còn lại tại dự án Akari City Giai đoạn 2. Mục tiêu này cao hơn 71% so với dự báo của chúng tôi là 5,6 nghìn tỷ đồng (+47% YoY). Chúng tôi lưu ý rằng doanh số bán hàng của NLG trong các năm 2021/22/23 tương đương với 65%/35%/41% kế hoạch đặt ra vào đầu năm.

Kết quả sơ bộ quý 1/2024: Tại ĐHCĐ, ban lãnh đạo cho biết lượng bàn giao bất động sản yếu trong quý 1/2024 chủ yếu là do thời điểm ghi nhận bàn giao (bao gồm dự án Cần Thơ) trong khi doanh số bán hàng quý 1/2024 là 1,16 nghìn tỷ đồng (+4 lần YoY nhưng -47% QoQ). Chúng tôi hiện kỳ vọng lợi nhuận trong nửa cuối năm 2024 sẽ đóng góp đáng kể vào dự báo LNST sau lợi ích CĐTS  cả năm của chúng tôi, trong khi đó doanh số bán hàng trong quý 1/2024 thấp hơn quý trước nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

Cập nhật của ban lãnh đạo về tình trạng pháp lý tại một số dự án:

  • Izumi City (Đồng Nai): Dự kiến nhận được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 cho dự án này vào cuối năm 2024 hoặc quý 1/2025, cho thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo doanh số bán hàng năm 2024 của chúng tôi cho dự án này (đóng góp 16% vào dự báo doanh số bán hàng năm 2024 của chúng tôi).
  • Paragon (Đồng Nai): Nhận thấy một số tiến triển pháp lý tích cực tại dự án này. Ban lãnh đạo tự tin ghi nhận việc bán 25% cổ phần của Paragon vào năm 2024. Hiện tại, chúng tôi kỳ vọng việc ghi nhận bán cổ phần này sẽ đóng góp khoảng 30% vào dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 của chúng tôi.
  • Cần Thơ (Cần Thơ): Dự kiến hoàn tất việc tính tiền sử dụng đất và bắt đầu ghi nhận bàn giao vào quý 2/2024. Chúng tôi hiện dự báo dự án Cần Thơ sẽ đóng góp 16% vào dự báo doanh số bán hàng năm 2024 và 14% vào dự báo doanh thu bất động sản cốt lõi năm 2024 của chúng tôi.

Ban lãnh đạo tìm kiếm cơ hội chuyển nhượng vốn thành phần tại các dự án và bán tài sản không cốt lõi trong trung hạn. Ban lãnh đạo dự kiến sẽ thu được 6 nghìn tỷ đồng từ việc bán cổ phần tại các dự án và tài sản không cốt lõi (ví dụ: bán đất thương mại) trong trung hạn, tùy theo điều kiện thị trường, để tài trợ cho hoạt động phát triển dự án và mở rộng quỹ đất.

Powered by Froala Editor