MSN - THÊM VÀO - Cập nhật ĐHCĐ và kết quả kinh doanh quý 1/2012- Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2012-05-03T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Tuần trước chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của Công ty Hàng tiêu dùng Masan và Tập đoàn Masan. Chúng tôi tin tưởng là công ty sẽ đạt được chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012. Hiện Công ty Hàng tiêu dùng Masan đang nỗ lực chuyển mình từ một doanh nghiệp chuyên về thực phẩm sang hoạt động trên nhiều mảng thuộc ngành hàng tiêu dùng hơn.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
MSN