MSN – Ngành tiêu dùng bán lẻ vẫn là trọng tâm chính cho năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ & KQKD
 • 2024-04-25T00:00:00
 • Phân tích doanh nghiệp

Báo cáo ĐHCĐ:

 • CTCP Hàng tiêu dùng Masan (UPCoM: MCH, “MSC”):

- Cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của MSC trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (“HOSE”). MSN và/hoặc các công ty con của MSN có thể xem xét các hình thức huy động vốn khác nhau, bao gồm phát hành chứng khoán nợ hoặc chứng khoán vốn chủ sở hữu (ví dụ: IPO trên HOSE) hoặc các giao dịch khác. Trong định giá SoTP hiện tại của chúng tôi đối với MSN, chúng tôi định giá MSC (UPCoM: MCH) ở mức 5,7 tỷ USD (tương đương tổng lợi nhuận cổ phiếu dự kiến là 42% dựa trên giá đóng cửa cuối cùng của MSC). Định giá MSC của chúng tôi tương đương với P/E dự phóng năm 2024 là 20 lần so với P/E dự phóng năm 2024 trung bình của các công ty cùng ngành tại Châu Á là 22 lần.

- Tập trung vào (1) cao cấp hóa sản phẩm và (2) mở rộng thị trường mục tiêu cho các thương hiệu hiện có của công ty trong ngành hàng chính – bao gồm gia vị (Chinsu) và thực phẩm tiện lợi (Omachi). Đối với mục (1), MSC có kế hoạch thâm nhập thị trường out-of-home, cung cấp các sản phẩm cao cấp thay thế bữa ăn tại nhà và nhà hàng. Đối với mục (2), MSC sẽ tiếp tục chiến lược mở rộng quốc tế (Go Global). Vào năm 2023, xuất khẩu gia vị sang Mỹ và Hàn Quốc của MSC tăng lần lượt 150% YoY và khoảng 125% YoY.

- Dự kiến không có kế hoạch M&A trong trung hạn; chia cổ tức cao. MSC (UPCoM: MCH) sẽ tập trung đầu tư vào chiến lược cao cấp hóa và “Go Global”. Ngoài ra, các cổ đông đã thông qua việc chia cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2023 là 10.000 đồng/CP, trong đó 4.500 đồng/CP được thanh toán vào năm 2023 và 5.500 đồng/CP còn lại dự kiến được chia trong năm 2024. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra ĐHCĐ thường niên 2024, công ty MSC (UPCoM: MCH) đã trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức đặc biệt, sử dụng LNST chưa phân phối của năm tài chính 2023 để tạm ứng cổ tức năm tài chính 2024. Các cổ đông đã thông qua đề xuất này. Theo ước tính của chúng tôi, nếu MSC chia toàn bộ LNST chưa phân phối của năm tài chính 2023 dưới dạng tạm ứng cổ tức tiền mặt, thì cổ tức bổ sung mà các cổ đông của MSC sẽ nhận được sẽ là khoảng 17.000 đồng/CP.

 • WinC Commerce (“WCM”):

- Kế hoạch: Đặt mục tiêu (1) LNST dương trong quý 1/2025 và (2) doanh thu năm 2028 đạt 2,4 tỷ USD (gấp đôi năm 2023), biên lợi nhuận ròng dự phóng năm 2028 đạt 3-5% cùng với 8.000 cửa hàng (2,2 lần số cửa hàng của năm 2023). Dự báo mới nhất của chúng tôi cho WCM bao gồm: LNST năm 2025 đạt 277 tỷ đồng so với lỗ ròng năm 2024 là 55 tỷ đồng và doanh thu/biên lợi nhuận ròng/số cửa hàng dự phóng năm 2028 lần lượt đạt 2,2 tỷ USD/ 1,5%/7.158 cửa hàng. Như vậy, mục tiêu năm 2028 của ban lãnh đạo cao hơn so với dự báo của chúng tôi.

- Tập trung vào chiến lược giá cạnh tranh mà vẫn duy trì mức biên lợi nhuận gộp hợp lí trong năm 2024. Ban lãnh đạo cho rằng điều này sẽ được thực hiện thông qua việc tăng tỷ trọng đóng góp của nhãn hàng riêng trong tổng doanh số của WCM, hiện chỉ chiếm 8-10%. WCM dự kiến có 40 nhãn hàng riêng trong cuối năm 2024. Theo ban lãnh đạo, nhãn hàng riêng của WCM có biên lợi nhuận gộp cao hơn 3-5 điểm % so với các sản phẩm tương đương được bán tại WCM.

 • Masan High-tech Materials (“MHT”): Trong năm 2024, MHT sẽ tập trung vào các hoạt động tối ưu hóa chi phí, hợp lý hóa danh mục sản phẩm và tìm kiếm các phương án để giảm đòn bẩy tài chính.

Hình 1: Kế hoạch cho năm 2024 của ban lãnh đạo

Nghìn tỷ đồng

MSN

MCH

WCM

PL

MML

MHT

Kế hoạch doanh thu thuần của MSN

84 – 90

32,5 - 36

32,5 – 34

1,8 – 2,2

7,1 – 7,8

15 – 15,8

Tăng trưởng doanh thu YoY tương ứng

7%-15%

12% - 24%

8% - 13%

17% - 41%

2% - 12%

6% - 12%

Kế hoạch LNST của MSN

2,3 – 4,0

 

 

 

 

 

Tăng trưởng LNST YoY tương ứng

20% - 115%

 

 

 

 

 

Dự báo doanh thu thuần của Vietcap

84,8

31,5

37,8

1,8

7,2

15,0

Dự báo LNST của Vietcap

3,6

 

 

 

 

 

Nguồn: MSN, Vietcap

Báo cáo KQKD:

 • Quý 1/2024: Doanh thu đạt 18,9 nghìn tỷ đồng (+1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 104 tỷ đồng (-51% YoY), lần lượt hoàn thành 22% và 8% dự báo cả năm của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS thấp hơn dự báo của chúng tôi do kết quả lợi nhuận của MHT thấp hơn dự kiến. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với các dự báo lợi nhuận của MHT, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Trong khi đó, lợi nhuận từ HĐKD tổng hợp của ngành tiêu dùng-bán lẻ (lợi nhuận từ HĐKD của MSN không bao gồm MHT) tăng 86% YoY, hoàn thành 19% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.
 • CTCP Hàng tiêu dùng Masan (MCH) 1: Trong quý 1/2023, doanh thu tăng 7% YoY chủ yếu đến từ thực phẩm tiện lợi (+10% YoY), đồ uống (+23% YoY) và sản phẩm chăm sóc cá nhân (+15% YoY). Nếu loại trừ doanh thu của Masan Brewery (mảng bia giảm 32% YoY) thì doanh thu của  MSC đã tăng 9% YoY. Ngoài ra, biên EBITDA của MCH đã cải thiện 190 điểm cơ bản YoY lên 25,3% trong quý 1/2024, chủ yếu do (i) doanh thu tăng 7% và (ii) biên lợi nhuận gộp cải thiện 4,1 điểm %. LNST sau lợi ích CĐTS của MSC tăng 19% YoY trong quý 1/2024.
 • WCM: Trong quý 1/2024, doanh thu tăng 8% YoY nhờ (1) có thêm 225 cửa hàng mới so với cùng kì và (2) tăng trưởng LFL đạt 6% YoY. Biên lợi nhuận hoạt động của công ty được cải thiện từ -1,1% vào năm 2023 lên -0,1% trong quý 1/2024, tương đương với khoản lỗ hoạt động chỉ còn 10 tỷ đồng trong quý 1/2024. Biên EBITDA của công ty tăng 210 điểm cơ bản YoY nhờ biên lợi nhuận gộp tăng 200 điểm cơ bản YoY. Vào cuối quý 1/2024, số lượng cửa hàng của WCM là 3.667 cừa hàng (+34 cửa hàng mới so với cuối năm 2023).
 • PL: Doanh thu giảm 6% YoY, trong khi biên EBITDA đi ngang YoY ở mức 15,8%.
 • MML: Trong quý 1/2024, doanh số bán hàng tăng 8% YoY, chủ yếu nhờ doanh số thịt lợn có thương hiệu và trang trại lợn tăng 23% YoY, đồng thời bị ảnh hưởng một phần do doanh số trang trại gà giảm 30% YoY. Biên lợi nhuận từ HĐKD của MML được cải thiện từ -3,2% vào năm 2023 lên 0.2% trong quý 1/2024.
 • MHT: Trong quý 1/2024, doanh thu giảm 18% YoY và lợi nhuận hoạt động giảm 186% YoY - lỗ hoạt động 312 tỷ đồng do hoạt động nổ mìn trong quý 1 vẫn tiếp tục bị tạm dừng. Mặt khác, khoản lỗ hoạt động trong quý 1 đã giảm 47% QoQ. MHT đã hợp tác với đối tác nổ mìn mới và tiếp tục hoạt động nổ mìn bình thường từ ngày 19/03/2024.
 • Nợ ròng/EBITDA là 4,2 lần vào cuối quý 1/2024, so với 3,9 lần vào cuối năm 2023. Diễn biến này là do tiền mặt và các khoản tương đương tiền giảm, nguyên nhân là do trả lãi vay, thanh toán cho vốn lưu động và các biến động khác trong quý 1/2024. MSN đặt mục tiêu nợ ròng/EBITDA <3,5 lần trong 12 – 18 tháng tới. Xét đến 6,2 nghìn tỷ đồng huy động vốn cổ phần từ Bain Capital vào ngày 23/04 gần đây, ban lãnh đạo kỳ vọng nợ ròng/EBITDA của MSN sẽ giảm xuống 3,7 lần.

Lưu ý: MCH hiện đang sở hữu (1) 93,6% tổng số cổ phần đang lưu hành của MSC và (2) 66,7% cổ phần của Công ty TNHH Masan Brewery.

 

Hình 2: KQKD quý 1/2024 của MSN

Tỷ đồng 

Q1 2023

Q1 2024

YoY

2024F

Quý 1/2024/dự báo 2024

Doanh thu thuần 1

18.706

18.855

1%

84.765

22%

 • MCH 2

6.265

6.727

7%

31.547

21%

 • WCM

7.335

7.957

8%

33.971

23%

 • PL

411

387

-6%

1.772

22%

 • MML 2

1.600

1.720

8%

7.173

24%

 • MHT

3.787

3.089

-18%

15.026

21%

 

 

 

 

 

 

Lợi nhuận từ HĐKD 

908

704

-22%

6.285

11%

 • MCH 2

1.202

1.474

23%

7.149

21%

 • WCM

-183

-10

-95%

144

-7%

 • PL

7

28

300%

253

11%

 • MML 2

-99

4

N.M.

-156

-3%

 • MHT

363

-312

-186%

918

-34%

 • Interco adjustments

-382

-480

26%

-2.024

24%

 

 

 

 

 

 

Đóng góp của TCB 

961

1.229

28%

4.072

30%

Thu nhập tài chính ròng

-1340

-1.325

-1%

-5.826

23%

Thu nhập tài chính

649

574

-12%

1.647

35%

Chi phí tài chính

-1.989

-1.899

-5%

-7.473

25%

 

 

 

 

 

 

LNST 

439

479

10%

3.550

13%

LNST sau lợi ích CĐTS 

215

104

-51%

1.236

8%

Biên EBITDA 3 

17,5%

17,4%

 

18,8%

 

 • MCH 2

23,4%

25,3%

 

 

 

 • WCM

1,0%

3,1%

 

 

 

 • PL

15,7%

15,8%

 

 

 

 • MML 

1,7%

7,2%

 

 

 

 • MHT

20,8%

3,8%

 

 

 

Biên LN từ HĐKD

4,9%

3,7%

 

7,4%

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS 

1,1%

0,6%

 

1,5%

 

Nợ vay ròng/EBITDA 3

4,2x

3,9x

 

3,4x

 

Nguồn: MSN, Vietcap

1 Doanh thu hợp nhất thấp hơn tổng doanh thu của các công ty con do có giao dịch nội bộ.

MCH hiện sở hữu (1) 93,6% cổ phần MSC (UPCoM: MCH) và (2) 66,7% cổ phần của Công ty TNHH Masan Brewery.

3 EBITDA bao gồm đóng góp của TCB.

Powered by Froala Editor