MSN [MUA +20,0%] - Bán lẻ tiêu dùng duy trì tăng trưởng lợi nhuận từ HĐKD ở mức hai chữ số - Cập nhật
  • 2024-04-04T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 12% và duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Tập đoàn Masan (MSN).  

- Chúng tôi duy trì quan điểm cho rằng các mảng kinh doanh tiêu dùng đa dạng, hàng đầu của MSN sẽ được hưởng lợi từ đà tăng trưởng tiêu dùng tại Việt Nam trong dài hạn. Trong giai đoạn 2023-26, chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lợi nhuận từ HĐKD mảng bán lẻ tiêu dùng của MSN (tổng lợi nhuận từ HĐKD của MCH, WCM, PL và MML) là 18%. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận từ HĐKD của MHT sẽ phục hồi từ khoản lỗ 92 tỷ đồng vào năm 2023 lên lợi nhuận 918 tỷ đồng vào năm 2024 và sau đó tăng trưởng với CAGR lợi nhuận từ HĐKD là 7% trong giai đoạn 2024-26 khi hoạt động nổ mìn của MHT khởi động lại trong năm nay. 

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu do 3 yếu tố sau. Đầu tiên, chúng tôi điều chỉnh tăng định giá của MCH thêm 10% nhờ lợi nhuận và số dư tiền mặt tốt hơn dự kiến trong bối cảnh ngành tiêu dùng gặp nhiều thách thức trong năm 2023. Thứ hai, chúng tôi tăng định giá của WCM thêm 18% khi chúng tôi giảm 1 điểm % đối với tỷ lệ chiết khấu xuống 14% do chúng tôi tin tưởng hơn vào khả năng đóng góp lợi nhuận hoạt động bền vững của WCM cho công ty mẹ từ năm 2024. Cuối cùng, chúng tôi điều chỉnh khoản nợ ròng tại cấp tổng công ty (Holdco) vào cuối năm 2023 trong định giá theo phương pháp tổng của từng phần (SoTP) của MSN giảm 10%, chủ yếu là do chúng tôi đưa khoản lợi nhuận dự báo là 1,1 nghìn tỷ đồng từ cổ tức tiền mặt hàng năm của TCB (20% thuộc sở hữu của MSN) vào định giá năm 2024.

Powered by Froala Editor