MBB [MUA +35,0%] - Định giá hấp dẫn; chất lượng tài sản sẽ cải thiện - Cập nhật
  • 2024-06-21T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

-     Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) và tăng 5,3% giá mục tiêu lên 30.000 đồng/cổ phiếu chủ yếu do (1) tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025, bù đắp cho (2) mức giảm 6% trong dự báo lợi nhuận của chúng tôi cho giai đoạn 2024-2028 (thay đổi tương ứng -6%/-10%/-4%/-5%/-6% cho năm 2024/25/26/27/28). 

-     Chúng tôi giảm 6,1% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 còn 23,3 nghìn tỷ đồng (+11% YoY) chủ yếu do dự báo thu nhập từ HĐKD (TOI) giảm 7,1% dựa trên dự báo NIM thấp hơn của chúng tôi. 

-     Chúng tôi kỳ vọng (1) doanh thu tăng trưởng mạnh trong năm 2024 bù đắp cho chi phí tín dụng cao, (2) chất lượng tài sản cải thiện trong thời gian còn lại của năm 2024 và (3) MBB sẽ duy trì tỷ lệ CASA tốp đầu trong ngành nhờ khả năng thu hút khách hàng mạnh trong môi trường lãi suất thấp. 

Powered by Froala Editor