MBB [MUA +21,1%] - Thu nhập từ HĐKD mạnh thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-03-07T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi tăng 9,6% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) lên 28.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do chúng tôi tăng 15,0% dự báo lợi nhuận giai đoạn 2024-2028 (thay đổi tương ứng 4%/12%/17%/23%/25% vào năm 2024/25/26/27/28). 
  • Chúng tôi tăng 2,2% dự báo LNST năm lên 24,8 nghìn tỷ đồng (+17,7% YoY) do (1) thu nhập từ HĐKD(TOI) tăng 1,2%, bị ảnh hưởng một phần bởi (2) chi phí dự phòng tăng 1,6%. 
  • Chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng mạnh vào năm 2024 với chất lượng tài sản được kiểm soát tốt và MBB sẽ duy trì tỷ lệ CASA hàng đầu trong ngành với khả năng thu hút khách hàng tốt trong môi trường lãi suất thấp. 

Powered by Froala Editor